Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti anunta anularea achiziţie directă finalizată în data de 04.04.2016 şi publicată în SEAP sub nr. [DA11405251] - Intocmire plan topografic pentru drumul catre Manastirea Stanisoara pe o lungime aprox.7000 m. Motivul anularii: firma selectata din catalogul electronic ca fiind castigatoare nu a respectat condițiile din caietul de sarcini
Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii serviciilor de cadastru pentru terenul proprietatea Orasului Calimanesti identificat cu numarul cadastral 35549, in suprafata de 10355 mp si inscrierea in cartea funciara pentru terenul si cladirea concesionate catre SC BRIFCOLA SRL. Obiectul achizitiei: servicii de cadastru pentru intocmirea documentatiei tehnice de cadastru in vederea dezmembrarii in aproximativ 7 loturi a terenului in suprafata de 10.355 mp inscris in cartea funciara nr.35549 si inscrierea in cartea funciara pentru terenul si cladirea concesionate catre SC BRIFCOLA SRL. Terenul si cladirea fac parte din domeniul public al orasului si se afla situate in str. Calea lui Traian nr.772, oras Calimanesti, jud. Valcea In cazul in care sunteti interesati va rugam sa incarcati in catalogul electronic disponibil în SEAP oferta dumneavoastra de pret pentru prestarea serviciului mai sus mentionat pana in data de 11.05.2017. Pentru identificare, pentru oferta de pret ce se va publica in…
Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii serviciilor privind intocmirea unui plan de situatie cotat pentru o suprafata aproximativa de 500,00 metri patrati pentru obiectivul Zona Comerciala Cozia. Serviciul consta in operatiuni topografice pentru intocmirea unui plan de situatie cotat pe care sa fie reprezentate toate elementele din teren, necesar dezmembrarii imobilului. In cazul in care sunteti interesati va rugam sa incarcati in catalogul electronic disponibil în SEAP oferta dumneavoastra de pret pentru prestarea serviciului mai sus mentionat pana in data de 09.05.2017. Pentru identificare, pentru oferta de pret ce se va publica in catalogul electronic va rugam sa faceti referire si la numarul anuntului de publicitate lansat de institutia noastra în SEAP Oferta va contine si informatii referitoare la termenul de prestare acordat serviciilor ofertate. Achizitia se va finaliza exclusiv prin intermediul catalogului electronic disponibil în SEAP. Anunt publicitate numarul 91597 publicat in SEAP in data de 05.05.2017.…
Primaria orasului Calimanesti anunta atribuirea achizitiei avand ca obiect servicii privind intocmirea unui plan cotat pe suprafata de aproximativ 13.500,00 mp, teren aferent Parc trup 1 Caciulata lansata in catalogul electronic la sectiunea Anunt publicitate sub numarul 83189 in data de 28.03.2017. Ofertantul declarat castigator dupa aplicarea criteriului „pretul cel mai scazut” este SC TOPO M SRL cu oferta financiara de 1.100 lei fara TVA.
Primaria orasului Calimanesti anunta atribuirea achizitiei avand ca obiect servicii privind intocmirea unui plan cotat pentru drumul catre Manastirea Stanisora pe o lungime aproximativa de 7.000,00 metri liniari lansata in catalogul electronic la sectiunea Anunt publicitate sub numarul 83165 in data de 28.03.2017. Ofertantul declarat castigator dupa aplicarea criteriului „pretul cel mai scazut” este SC TOPO M SRL cu oferta financiara de 5.100 lei fara TVA.
Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii serviciilor de topografie privind intocmirea unui plan cotat pe suprafata de aproximativ 13.500,00 mp, teren aferent Parc trup 1 Caciulata Serviciul consta in urmatoarele operatiuni cadastrale : ü efectuarea unui plan de situatie cotat pe care sa fie reprezentate toate detaliile din teren (stalpi, alei, parcare, spatiu joaca etc) ü delimitarea pe planul de situatie a constructiilor si terenurile concesionate catre proprietari particulari In cazul in care sunteti interesati va rugam sa incarcati in catalogul electronic disponibil în SEAP oferta dumneavoastra de pret pentru prestarea serviciului mai sus mentionat pana in data de 31.03.2017. Pentru identificare, pentru oferta de pret ce se va publica in catalogul electronic va rugam sa faceti referire si la numarul anuntului de publicitate lansat de institutia noastra în SEAP Oferta va contine si informatii referitoare la termenul de prestare acordat serviciilor ofertate. Achizitia se va finaliza exclusiv…
Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii serviciilor privind intocmirea unui plan cotat pentru drumul catre Manastirea Stanisoara pe o lungime aproximativa de 7.000,00 metri liniari. Serviciul consta in operatiuni topografice pentru intocmirea unui plan de situatie cotat pe care sa fie reprezentate toate elementele din teren, pentru a putea fi utilizat în vederea realizarii propiectului tehnic si studiului de fezabilitate, pentru drumul catre Manastirea Stanisoara. In cazul in care sunteti interesati va rugam sa incarcati in catalogul electronic disponibil în SEAP oferta dumneavoastra de pret pentru prestarea serviciului mai sus mentionat pana in data de 31.03.2017. Pentru identificare, pentru oferta de pret ce se va publica in catalogul electronic va rugam sa faceti referire si la numarul anuntului de publicitate lansat de institutia noastra în SEAP Oferta va contine si informatii referitoare la termenul de prestare acordat serviciilor ofertate. Achizitia se va finaliza exclusiv prin intermediul catalogului electronic…
Primăria oraşului Călimăneşti lansează procedura în vederea achiziţionării de produse privind „tehnică de calcul, echipamente video și programe informatice” în vederea dotării Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Călimăneşti, cod SMIS 54849. În cazul în care sunteţi interesaţi să prezentaţi oferta de preţ pentru prestarea furnizarea produselor mai sus menţionate, aşteptam răspunsul Dumneavoastră, până în data de 09.10.2015, ora 15:00. Anunt publicitate numarul 20118 publicat in SEAP Modul de prezentare a ofertei: Oferta trebuie întocmita în conformitate cu cerințele și specificaţiile tehnice din Caietul de sarcini anexat şi va fi depusă/transmisă la sediul Primăriei oraşului Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.306, în plic netransparent, închis corespunzator, marcat cu adresa prestatorului și autoritatii contractante si cu urmatorul înscris: Achiziție de produse - tehnică de calcul, echipamente video și programe informatice pentru proiectul „Dotarea Centrului National de Informare si Promovare Calimanesti”, cod SMIS 54849, până în data de 09.10.2015, ora 15:00.…
Primăria oraşului Călimăneşti lansează procedura în vederea achiziţionării serviciilor de realizare si administrare portal pentru proiectul „Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Călimăneşti”, cod SMIS 54849. În cazul în care sunteţi interesaţi să prezentaţi oferta de preţ pentru prestarea serviciului mai sus menţionat, aşteptam răspunsul Dumneavoastră, până în data de 31.08.2015, ora 15:00. Anunt publicitate numarul 18271 publicat in SEAP Modul de prezentare a ofertei: Ofertantul trebuie să îndosarieze, să semneze, să numeroteze şi să ştampileze toate foile ofertei, menţionate într-un Opis, la începutul dosarului. Dosarul cu oferta va fi pus într-un plic netransparent, închis corespunzător, marcat cu adresa autorităţii contractante (destinatar) şi cu următorul înscris: Servicii de realizare si administrare portal pentru proiectul „Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Călimăneşti”, cod SMIS 54849. Plicul care conţine oferta va fi însoţit de Scrisoarea de înaintare. Oferta se va depune, în plic închis, la sediul Registratura Primăriei oraşului…

Pagina 7 din 8