Aura Nicolaescu

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea realizării achiziției de proiectare și execuție pentru lucrări de refacere pod pe strada Tudor Vladimirescu, peste Pârâul Valea Roștea, oraș Calimanesti.

 

In cazul in care sunteti interesati de realizarea proiectării și execuției lucrărilor mai sus mentionate, va rugam sa incarcati in catalogul electronic disponibil în SICAP oferta dumneavoastra de pret şi să ne transmiteti propunerea tehnică prin una dintre modalităţile puse la dispoziţie de autoritatea contractantă

1.e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sau

 1. prin fax 0250750082 sau
 2. la sediul instituiei, Calimanesti, str. Calea lui Traian, nr.380, pana la data de 05.12.2018, ora 16:00.

Depunerea ofertei se va face numai dupa vizita si evaluarea in teren a situatiei existente, confirmată prin încheierea unui Proces-Verbal între reprezentantul persoanei fizice sau juridice interesate și un reprezentant al Primăriei orașului Călimănești. Vizita în teren este stabilită pe data de 03.12.2018 ora 10:00 și este considerată condiție obligatorie de participare.

Oferta financiara va contine prețul fără TVA

Oferta tehnică va respecta cerinţele Caietului de sarcini anexat anuntului

Pentru identificarea ofertei de pret ce se va publica in catalogul electronic de către ofertant, va rugam sa denumiţi contractul „Proiectare și execuție pentru lucrări de refacere pod pe strada Tudor Vladimirescu, UAT Calimanesti la care să adăugaţi numarul anuntului de publicitate lansat de institutia noastra în SICAP

Conditii de participare: Achizitia se va finaliza exclusiv prin intermediul catalogului electronic disponibil în SICAP.

 

Anunt publicitate numarul ADV1052543 publicat in SICAP în data de 28.11.2018

 

Cod CPV: 45221110-6 Lucrări de construcţii de poduri

 

Valoare estimată: 449.901,00 lei fără TVA

Pentru  execuția lucrărilor a  fost  estimată o  valoare  de 431.904  lei C+M , 2.250 lei OS fara TVA

Pentru PT, verificarea tehnică, documentațiile tehnice necesare obținerii  avizelor, asistența tehnica din partea proiectantului pe perioada de executare a  lucrărilor se  estimeaza la valorea de 15.747 lei fara TVA

 

Termen de depunere: 05.12.2018, ora 16:00

 

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate- pret  .

Criterii

Pondere

1. Prețul

70%

Descriere: Componenta financiara

Ofertele care depasesc bugetul maxim disponibil pentru proiect vor fi respinse.

Orice erori aritmetice vor fi corectate conform legislatiei în vigoare

Algoritm de calcul:  oferta admisibila cu cel mai mic pret primeste punctajul maxim alocat - 70 puncte.

Pentru alta oferta admisibila decat cea cu pretul cel mai mic, punctajul se calculeaza astfel: Pof(n) = (Pret min/ Pret of (n)) x 70

2. Termenul de proiectare si de executie

 20%

Descriere: Termenul de proiectare si de executie – acesta va fi exprimat in luni (1 luna =30 de zile)

Algoritm de calcul: Descriere: Criterii de punctare: Modalitatea de punctare: se acorda pentru durata de proiectare si de executie a contractului, astfel: oferta a carei durata de realizare ofertata depaseste 6 luni va fi declarata neconforma. Oferta a carei durata de realizare ofertata este sub 2 luni va obtine punctaj maxim, nefiind punctata suplimentar. Pentru cea mai mica durata se acorda P = 20 puncte. Pentu alta durata decat cea prevazuta mai sus, punctajul se acorda astfel: P = (DURATA minima / DURATA n) x 20 p

3. Perioada de garantie acordata lucrarii

10%

Descriere: Componenta tehnica

Algoritm de calcul:  a) nu se accepta perioade de garantie mai mici de 36 de luni calendaristice; b) pentru oferta care prevede o garantie acordata lucrarii de minim 36 de luni calendaristice se acorda 0 puncte;c) pentru oferta care prevede cea mai mare perioada de garantie acordata lucrarii, de maxim 60 de luni, se acorda 10 puncte; d) pentru alta perioada decat cea prevazuta la pct. b) si c) se acorda punctajul astfel:

Pn = (Gn - Gmin. acceptata)/(G max. - Gmin. acceptata)x 10

Unde:

- Pn = punctajul ofertei ”n” pentru factorul de evaluare „Perioada de garantie acordata lucrarii”;

-Gn = perioada de garantie ofertata de ofertantul pentru care se calculeaza punctajul;

-Gmin. acceptata = perioada de garantie minim acceptata (36 de luni) in cadrul procedurii de atribuire;

-G max. = perioada de garantie maxima acceptata (60 de luni) in cadrul procedurii de atribuire;

Note:

i.Perioada de garantie se va exprima in luni de la data intocmirii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

ii.Perioada de garantie este perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei finale, in cadrul careia executantul are obligatia inlaturarii pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale sau a reglementarilor tehnice aplicabile in domeniul lucrarii;

iii.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenelor ofertate din punct de vedere al asigurarii indeplinirii de catre ofertanti a cerintelor solicitate prin Proiectul tehnic, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor care prevad termene nesustenabile care nu pot fi fundamentate.

iv.Ofertele care prevad o perioada de garantie mai mica de 36 de luni calendaristice vor fi declarate neconforme.

v.Ofertele care prevad o perioada de garantie mai mare de 60 de luni calendaristice nu vor fi punctate suplimentar.

vi.Garantia de buna executie trebuie sa precizeze activitatile ce se vor desfasura in intervalul de la receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala si timpii de interventie necesari remedierii;

 

Informaţii suplimentare:

Caietul de Sarcini, clauyele contractuale şi modelele de formulare pot fi descarcate de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri - Achiziţii.

Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Ofertantul câștigător va depune odată cu oferta fermă următoarele:

- Certificat de înregistrare fiscală

- declarațiile privind neîncadrarea în art.164, art.165, art.167

- declarația privind neîncadrarea în art.59, art.60

- declarație privind respectarea legislației de sănătate și securitate în muncă

 

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoana de contact Nemeş Ilie.

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea realizării achiziției de proiectare și execuție pentru lucrări de reabilitare pod pe strada General Magheru, peste Pârâul Valea Satului, zona Jiblea Veche, oraș Calimanesti.

 

In cazul in care sunteti interesati de realizarea proiectării și execuției lucrărilor mai sus mentionate, va rugam sa incarcati in catalogul electronic disponibil în SICAP oferta dumneavoastra de pret şi să ne transmiteti propunerea tehnică prin una dintre modalităţile puse la dispoziţie de autoritatea contractantă

1.e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sau

 1. prin fax 0250750082 sau
 2. la sediul instituiei, Calimanesti, str. Calea lui Traian, nr.380, pana la data de 03.12.2018, ora 16:00.

Depunerea ofertei se va face numai dupa vizita si evaluarea in teren a situatiei existente, confirmată prin încheierea unui Proces-Verbal între reprezentantul persoanei fizice sau juridice interesate și un reprezentant al Primăriei orașului Călimănești. Vizita în teren este stabilită pe data de 29.11.2018 ora 10:00 și este considerată condiție obligatorie de participare.

Oferta financiara va contine prețul fără TVA

Oferta tehnică va respecta cerinţele Caietului de sarcini anexat anuntului

Pentru identificarea ofertei de pret ce se va publica in catalogul electronic de către ofertant, va rugam sa denumiţi contractul „Proiectare și execuție pentru lucrări de reabilitare pod pe strada General Magheru, UAT Calimanesti la care să adăugaţi numarul anuntului de publicitate lansat de institutia noastra în SICAP

Conditii de participare: Achizitia se va finaliza exclusiv prin intermediul catalogului electronic disponibil în SICAP.

 

Anunt publicitate numarul ADV1052412 publicat in SICAP în data de 27.11.2018

 

Cod CPV: 45221110-6 Lucrări de construcţii de poduri

 

Valoare estimată: 284.553,00 lei fără TVA

Pentru  execuția lucrărilor a  fost  estimată o  valoare  de 273.554  lei C+M și  o  valoare  de 1.425  lei  OS fara TVA

Pentru PT, verificarea tehnică, documentațiile  tehnice necesare  obținerii  avizelor, asistența  tehnica  din  partea proiectantului pe  perioada  de  executare  a  lucrărilor se  estimeaza la   valorea  de 9.574 lei fara TVA

 

Termen de depunere: 03.12.2018, ora 16:00

 

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate- pret  .

Criterii

Pondere

1. Prețul

70%

Descriere: Componenta financiara

Ofertele care depasesc bugetul maxim disponibil pentru proiect vor fi respinse.

Orice erori aritmetice vor fi corectate conform legislatiei în vigoare

Algoritm de calcul:  oferta admisibila cu cel mai mic pret primeste punctajul maxim alocat - 70 puncte.

Pentru alta oferta admisibila decat cea cu pretul cel mai mic, punctajul se calculeaza astfel: Pof(n) = (Pret min/ Pret of (n)) x 70

2. Termenul de proiectare si de executie

 20%

Descriere: Termenul de proiectare si de executie – acesta va fi exprimat in luni (1 luna =30 de zile)

Algoritm de calcul: Descriere: Criterii de punctare: Modalitatea de punctare: se acorda pentru durata de proiectare si de executie a contractului, astfel: oferta a carei durata de realizare ofertata depaseste 6 luni va fi declarata neconforma. Oferta a carei durata de realizare ofertata este sub 2 luni va obtine punctaj maxim, nefiind punctata suplimentar. Pentru cea mai mica durata se acorda P = 20 puncte. Pentu alta durata decat cea prevazuta mai sus, punctajul se acorda astfel: P = (DURATA minima / DURATA n) x 20 p

3. Perioada de garantie acordata lucrarii

10%

Descriere: Componenta tehnica

Algoritm de calcul:  a) nu se accepta perioade de garantie mai mici de 36 de luni calendaristice; b) pentru oferta care prevede o garantie acordata lucrarii de minim 36 de luni calendaristice se acorda 0 puncte;c) pentru oferta care prevede cea mai mare perioada de garantie acordata lucrarii, de maxim 60 de luni, se acorda 10 puncte; d) pentru alta perioada decat cea prevazuta la pct. b) si c) se acorda punctajul astfel:

Pn = (Gn - Gmin. acceptata)/(G max. - Gmin. acceptata)x 10

Unde:

- Pn = punctajul ofertei ”n” pentru factorul de evaluare „Perioada de garantie acordata lucrarii”;

-Gn = perioada de garantie ofertata de ofertantul pentru care se calculeaza punctajul;

-Gmin. acceptata = perioada de garantie minim acceptata (36 de luni) in cadrul procedurii de atribuire;

-G max. = perioada de garantie maxima acceptata (60 de luni) in cadrul procedurii de atribuire;

Note:

i.Perioada de garantie se va exprima in luni de la data intocmirii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

ii.Perioada de garantie este perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei finale, in cadrul careia executantul are obligatia inlaturarii pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale sau a reglementarilor tehnice aplicabile in domeniul lucrarii;

iii.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenelor ofertate din punct de vedere al asigurarii indeplinirii de catre ofertanti a cerintelor solicitate prin Proiectul tehnic, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor care prevad termene nesustenabile care nu pot fi fundamentate.

iv.Ofertele care prevad o perioada de garantie mai mica de 36 de luni calendaristice vor fi declarate neconforme.

v.Ofertele care prevad o perioada de garantie mai mare de 60 de luni calendaristice nu vor fi punctate suplimentar.

vi.Garantia de buna executie trebuie sa precizeze activitatile ce se vor desfasura in intervalul de la receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala si timpii de interventie necesari remedierii;

 

Informaţii suplimentare:

Caietul de Sarcini, clauyele contractuale şi modelele de formulare pot fi descarcate de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri - Achiziţii.

Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Ofertantul câștigător va depune odată cu oferta fermă următoarele:

- Certificat de înregistrare fiscală

- declarațiile privind neîncadrarea în art.164, art.165, art.167

- declarația privind neîncadrarea în art.59, art.60

- declarație privind respectarea legislației de sănătate și securitate în muncă

 

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoana de contact Nemeş Ilie.

Oraşul Călimăneşti prin Primaria orasului Calimanesti cu sediul în localitatea Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, cod poştal 245600, judeţul Vâlcea, telefon 0250/750080, fax 0250/750082, email – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,  lanseaza procedura in vederea achizitionarii  LOT 1 – Cursuri de formare profesională - Solicitant în cadrul proiectului „SISTEM Călimănești - Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești, cod SMIS 114614”.

 Cod CPV 80530000-8 - Servicii de formare profesională

 Valoare estimata fără TVA: 1.500,00 lei/cursant

 Tipul de contract: Contract de servicii

 Sursa de finanțare: Bugetul proiectului POCU/138/4/1/114614:(Fondul Social European-85%, Bugetul National - 13%, Cofinantare Proprie - 2%)

 Termenul limită de primire a ofertelor: 16.11.2018, ora 16:00

 Termenul limita până la care se pot solicita clarificări la documentaţia de atribuire este inclusiv data de 14.11.2018, ora 15:00

 Data până când autoritatea contractantă va răspunde la clarificari: 15.11.2018, ora 16:00

 Adresa la care se transmit ofertele: Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, cod poştal 245600, judeţul Vâlcea, telefon 0250/750080, fax 0250/750082, email – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Locul de deschidere a ofertelor: : Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, cod poştal 245600, judeţul Vâlcea

 Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 90 de zile

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Anunt publicitate SEAPADV1048039

  Condiţii de participare:

Prestatorul va asigura experți formatori care vor susține sesiunile de instruire dovedind prin documente calificarea și experiența de experți formatori pentru desfășurarea în bune condiții a sesiunilor de instruire.

Cerințele minime pe care fiecare formator va trebui să le îndeplinească sunt următoarele:

 • Absolvent al unei instituţii de învăţământ superior acreditată sau recunoscută de Statul Român;
 • Certificat/diplomă de formator acreditat ANC;
 • Experiență în calitate de formator (minim 3 cursuri de instruire susținute);

Pentru demonstrarea cerințelor și a experienței, se vor prezenta documente justificative (CV-uri, diplome, certificate, recomandări, copii contracte etc.).

 

 ORGANIZARE ŞI METODOLOGIE DE PREZENTARE A OFERTEI

 1 Conținutul propunerii tehnice

Ofertantul va descrie în detaliu modul de îndeplinire a cerințelor de realizare a sesiunii de instruire. Metodologia de prestare a serviciilor constituie propunerea tehnică și prezintă strategia propusă de ofertant pentru prestarea serviciilor solicitate prin caietul de sarcini. Metodologia trebuie să cuprindă minimum următoarele informaţii:

 • descrierea de ansamblu a abordării propuse de ofertant pentru prestarea serviciilor, precum și a riscurilor aferente implementării contractului;
 • descrierea cât mai detaliată a activităţilor propuse de ofertant pentru prestarea serviciilor solicitate, cu indicarea oricăror etape/stadii considerate ca esenţiale, a rezultatelor şi efectelor aşteptate şi estimate ale fiecărei activităţi, precum și a riscurilor specifice fiecărei activităţi;
 • descrierea contribuţiei ofertantului, în termeni de resurse umane specializate, cunoştinţe etc., necesare pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune condiţii a activităţilor asumate şi obţinerea rezultatelor;
 • în cazul în care oferta este depusă de o asociere, se impune o descriere a implicării fiecărui asociat în prestarea serviciilor solicitate, a modului de colaborare între asociaţi în vederea executării contractului, inclusiv prin delimitarea sarcinilor şi responsabilităţilor individuale în prestarea serviciilor;
 • descrierea oricăror aranjamente de subcontractare a unei părţi a serviciilor solicitate, a interacţiunii dintre ofertant şi subcontractor/i, precum şi o descriere detaliată a serviciilor ce vor fi subcontractate.

 Ofertantul are obligația să respecte toate cerințele prezentate în caietul de sarcini și să dezvolte într-o manieră proprie și originală punctele prezentate. Neregăsirea cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini, presupune declararea ofertei ca fiind neconformă.

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să asigure posibilitatea verificării conformității acesteia cu cerințele minime obligatorii prevăzute în caietul de sarcini. De asemenea, propunerea tehnică trebuie să reflecte cu exactitate modul în care Ofertantul înțelege să îndeplinească în integralitatea lor, cerințele prevăzute în Caietul de sarcini. 

 2.Propunerea financiară

Propunerea financiară va fi prezentată în lei, atât în sumă globală, cu evidențierea separată a TVA, pe fiecare tip de cheltuială, cu evidențierea unităților de măsură și a valorilor unitare, conform tabelului:

Detaliere serviciu

Grupă

Preț unitar/cursant fără TVA

-lei-

Valoare totală fără TVA

-lei-

Ospătar (chelner) – Grupă de bază din COR 5123, cod nomenclator 5123.2.1 (nivel calificare 2, conform Ordinului 35/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările și completările ulterioare)

minim 14 persoane

 

 

Recepţioner - Grupă de bază din COR 5121, cod nomenclator 5121.2.1 (nivel calificare 2, conform Ordinului 35/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările și completările ulterioare)

minim 14 persoane

 

 

 Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și trebuie să fie semnată și ștampilată pe fiecare pagină, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.

Oferta care este transmisă la o altă adresă a autorității contractante, decât cea stabilită de către acesta sau după expirarea date-limită pentru depunere, va fi respinsă.

 Limba de lucru este limba română.

 Ofertele care nu vor respecta condiţiile prevăzute în prezentul caiet de sarcini vor fi eliminate din competiţie.

 Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice, care, în mod obligatoriu, vor fi îndeplinite de orice ofertă depusă pentru a fi considerată acceptabilă. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

Orice ofertă prezentată, care conține elemente suplimentare față de cele solicitate prin Caietul de sarcini va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele Caietului de sarcini vor fi declarate neconforme şi vor fi respinse.

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent lansarii achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro. secţiunea Anunţuri – Achiziţii

 Contestațiile privind procedura se soluționează potrivit Legii nr. 101 / 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizare și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

 

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250 750 080, persoana de contact Nistor Simina.

 

TITLU PROIECT

„Dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru Școala Gimnazială Șerban Vodă Cantacuzino” finanțat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Programul Național de Dezvoltare Locală,

Contract de finanţare nr. 2771 din 15.11.2017/22242 din 27.11.2017

TITLU PROIECT

„Dotări cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru Grădinița cu program prelungit nr.1 Călimănești” finanțat de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Programul Național de Dezvoltare Locală,

Contract de finanţare nr. 2772 din 15.11.2017/22240 din 27.11.2017

 

Miercuri, 05 Septembrie 2018 09:59

ANUNŢ PRIVIND CONSULTAREA PUBLICĂ

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii serviciilor de întocmire «Strategie locală  de alimentare cu energie termică a orasului Calimanesti».

 Serviciile constau in întocmirea «Strategiei locale de alimentare cu energie termică a orasului Calimanesti» corespunzator cerintelor caietului de sarcini, standardelor si reglementarilor legislative in vigoare.

 In cazul in care sunteti interesati va rugam sa depuneti oferta dumneavoastră de pret pentru prestarea serviciului mai sus mentionat direct la sediul Primăriei oraşului Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, judeţul Vâlcea, sau prin fax: 0250750082, sau prin mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 Pentru identificarea ofertei de pret va rugam sa denumiti oferta: Servicii de întocmire «Strategie locală de alimentare cu energie termică a orasului Calimanesti»

Oferta va contine prețul fără TVA și informatii referitoare la termenul de prestare acordat serviciilor ofertate.

 Conditii de participare:

Depunerea ofertei se va face numai dupa vizita si evaluarea in teren a situatiei, confirmată prin încheierea unui Proces-Verbal între reprezentantul persoanei fizice sau juridice interesate și un reprezentant al Primăriei orașului Călimănești. Vizita în teren este stabilită pe data de 05.09.2017 între orele 12:00-16:00 și este considerată condiție obligatorie de participare.

 Anunt publicitate numarul ADV1032390 publicat in SEAP în data de 03.09.2018

 Termen de depunere: 12.09.2018

 Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

 Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoana de contact Nemeş Ilie.

Oraşul Călimăneşti prin Primaria orasului Calimanesti cu sediul în localitatea Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, cod poştal 245600, judeţul Vâlcea, telefon 0250/750080, fax 0250/750082, email – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,                       web: www.primaria-calimanesti.ro, lanseaza procedura in vederea achizitionarii  LOT 1 – Cursuri de formare professională - Solicitant în cadrul proiectului „SISTEM Călimănești - Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești, cod SMIS 114614”.

 Cod CPV 80530000-8 - Servicii de formare profesională

 Valoare estimata fără TVA: 1.500,00 lei/cursant

 Tipul de contract: Contract de servicii

 Sursa de finanțare: Bugetul proiectului POCU/138/4/1/114614:(Fondul Social European-85%, Bugetul National - 13%, Cofinantare Proprie - 2%)

 Termenul limită de primire a ofertelor: 24.08.2018, ora 16:00

 Termenul limita până la care se pot solicita clarificări la documentaţia de atribuire este inclusiv data de 21.08.2018, ora 15:00

 Data până când autoritatea contractantă va răspunde la clarificari: 23.08.2018, ora 16:00

 Adresa la care se transmit ofertele: Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, cod poştal 245600, judeţul Vâlcea, telefon 0250/750080, fax 0250/750082, email – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Locul de deschidere a ofertelor: : Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, cod poştal 245600, judeţul Vâlcea

 Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 90 de zile

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut/cursant

 Condiţii de participare:

Prestatorul va asigura experți formatori care vor susține sesiunile de instruire dovedind prin documente calificarea și experiența de experți formatori pentru desfășurarea în bune condiții a sesiunilor de instruire.

Cerințele minime pe care fiecare formator va trebui să le îndeplinească sunt următoarele:

 • Absolvent al unei instituţii de învăţământ superior acreditată sau recunoscută de Statul Român;
 • Certificat/diplomă de formator acreditat ANC;
 • Experiență în calitate de formator (minim 3 cursuri de instruire susținute);

Pentru demonstrarea cerințelor și a experienței, se vor prezenta documente justificative (CV-uri, diplome, certificate, recomandări, copii contracte etc.).

 ORGANIZARE ŞI METODOLOGIE DE PREZENTARE A OFERTEI

 Conținutul propunerii tehnice

Ofertantul va descrie în detaliu modul de îndeplinire a cerințelor de realizare a sesiunii de instruire. Metodologia de prestare a serviciilor constituie propunerea tehnică și prezintă strategia propusă de ofertant pentru prestarea serviciilor solicitate prin caietul de sarcini. Metodologia trebuie să cuprindă minimum următoarele informaţii:

 • descrierea de ansamblu a abordării propuse de ofertant pentru prestarea serviciilor, precum și a riscurilor aferente implementării contractului;
 • descrierea cât mai detaliată a activităţilor propuse de ofertant pentru prestarea serviciilor solicitate, cu indicarea oricăror etape/stadii considerate ca esenţiale, a rezultatelor şi efectelor aşteptate şi estimate ale fiecărei activităţi, precum și a riscurilor specifice fiecărei activităţi;
 • descrierea contribuţiei ofertantului, în termeni de resurse umane specializate, cunoştinţe etc., necesare pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune condiţii a activităţilor asumate şi obţinerea rezultatelor;
 • în cazul în care oferta este depusă de o asociere, se impune o descriere a implicării fiecărui asociat în prestarea serviciilor solicitate, a modului de colaborare între asociaţi în vederea executării contractului, inclusiv prin delimitarea sarcinilor şi responsabilităţilor individuale în prestarea serviciilor;
 • descrierea oricăror aranjamente de subcontractare a unei părţi a serviciilor solicitate, a interacţiunii dintre ofertant şi subcontractor/i, precum şi o descriere detaliată a serviciilor ce vor fi subcontractate.

 Ofertantul are obligația să respecte toate cerințele prezentate în caietul de sarcini și să dezvolte într-o manieră proprie și originală punctele prezentate. Neregăsirea cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini, presupune declararea ofertei ca fiind neconformă.

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să asigure posibilitatea verificării conformității acesteia cu cerințele minime obligatorii prevăzute în caietul de sarcini. De asemenea, propunerea tehnică trebuie să reflecte cu exactitate modul în care Ofertantul înțelege să îndeplinească în integralitatea lor, cerințele prevăzute în Caietul de sarcini. 

 Propunerea financiară

Propunerea financiară va fi prezentată în lei, atât în sumă globală, cu evidențierea separată a TVA, pe fiecare tip de cheltuială, cu evidențierea unităților de măsură și a valorilor unitare, conform tabelului:

Detaliere serviciu

Grupă

Preț unitar/cursant fără TVA

-lei-

Valoare totală fără TVA

-lei-

Ospătar (chelner) – Grupă de bază din COR 5123, cod nomenclator 5123.1.1 (nivel calificare 1, conform Ordinului 35/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările și completările ulterioare)

minim 14 persoane

 

 

 Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și trebuie să fie semnată și ștampilată pe fiecare pagină, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.

Oferta care este transmisă la o altă adresă a autorității contractante, decât cea stabilită de către acesta sau după expirarea date-limită pentru depunere, va fi respinsă.

 Limba de lucru este limba română.

 Ofertele care nu vor respecta condiţiile prevăzute în prezentul caiet de sarcini vor fi eliminate din competiţie.

 Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice, care, în mod obligatoriu, vor fi îndeplinite de orice ofertă depusă pentru a fi considerată acceptabilă. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

Orice ofertă prezentată, care conține elemente suplimentare față de cele solicitate prin Caietul de sarcini va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele Caietului de sarcini vor fi declarate neconforme şi vor fi respinse.

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent lansarii achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro. secţiunea Anunţuri – Achiziţii

 Contestațiile privind procedura se soluționează potrivit Legii nr. 101 / 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizare și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

 Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250 750 080, persoana de contact Nistor Simina.

 

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii de indicatoare rutiere.

Se doreste achizitionarea urmatoarelor materiale:

- indicator rutier „Oprire interzisă” 600mm/diametru                   2 buc.      

- indicator rutier „Staţie de autobuz” 650x500 mm                    10 buc.

- oglindă rutieră 600mm/diametru                                               1 buc.

 

Termen de livrare 3 zile de la data primirii ofertei ferme.

 

In cazul in care sunteti interesati va rugam sa incarcati in catalogul electronic disponibil în SEAP oferta dumneavoastra de pret pentru furnizarea materialelor mai sus mentionate.

Pentru identificarea ofertei de pret ce se va publica in catalogul electronic de către ofertant, va rugam sa faceti referire in denumirea produsului la numarul anuntului de publicitate lansat de institutia noastra în SEAP.

Oferta va contine prețul fără TVA si informatii referitoare la transportul materialelor.

Conditii de participare: Achizitia se va finaliza exclusiv prin intermediul catalogului electronic disponibil în SEAP.

Anunt publicitate numarul ADV1027543 publicat in SEAP în data de 01.08.2018

Termen de depunere: 03.08.2018, ora 14:30

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut (pentru intreaga cantitate inclusiv + transport la sediul beneficiarului)

 

Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250 750 080, persoana de contact Popa Florentina.

Pagina 1 din 8