Comunicate de Presa

Comunicate de Presa (32)

Cupa Paul Sandu, Editia a IX-a

Scris de  |  Vineri, 09 Decembrie 2016 17:49  |  Publicat în Comunicate de Presa

Primaria Calimanesti organizeaza a IX-a Editie a Cupei "Sandu Paul" in perioada 16-18 Decembrie la Sala de Sport Calimanesti.

Program de Sarbatori la Calimanesti

Scris de  |  Miercuri, 07 Decembrie 2016 20:02  |  Publicat în Comunicate de Presa

Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Călimăneşti, în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea proiectului ”Campus şcolar la G.S.E.A.S Călimănești”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie şi a dotărilor instituţiilor de învăţământ pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional.

Activităţi desfăşurate în cadrul proiectului:

1.Operaţionalizarea echipei de implementare a proiectului.

2.Organizare procedură de achiziţie publică pentru materialele de informare şi publicitate.

3.Informarea, promovarea şi publicitatea proiectului.

4.Prestarea serviciului de dirigenţie de şantier.

5.Execuţia lucrărilor.

6.Managementul şi implementarea proiectului

Principalele rezultate obţinute la finalizarea proiectului sunt:

Unităţi de învăţământ reabilitate/ modernizate/ extinse / echipate - infrastructura pentru educaţie preuniversitară – 1

  • reconfigurarea actualelor spaţii ale şcolii şi etajarea construcţiei (P+2E);
  • extindere şcoală cu un corp nou P+E;
  • construirea a două noi corpuri respectiv garsoniere cu regim de înălţime P+4E şi sală de sport;
  • reconfigurarea spaţiilor interioare, reabilitare şi refacere terasă la internat;
  • recompartimentare spaţii, asigurare protecţie fonică, amenajare vestiare elevi, refacere terasă peste parter la ateliere şcoală;
  • refacere suprafeţe deteriorate, executarea unui sistem de terasă necirculabilă, înlocuirea receptoarelor pluviale la terasa Corp B.

Număr elevi înscrişi în unitatea de învăţământ – 510.

Număr elevi aparţinând grupurilor de populaţie dezavantajate înscrişi în unitatea de învăţământ – 66.

Valoarea totală a proiectului a fost de 11.265.837,13 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului: 5.718.898,34 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 2.719.557,98 lei.  

Perioada de implementare a proiectului a fost de 24 luni, începând cu data de 30.10.2014.

 

Date de contact:

Primăria Oraşului Călimăneşti

Tel: 0250.75.00.80; Fax: 0250.75.00.82

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Anunt privind rezultatul procedurii de selectie parteneri

Scris de  |  Marți, 09 August 2016 08:20  |  Publicat în Comunicate de Presa

-entitati din sectorul privat-

Procedura aplicata - Procedura selectie parteneri conform Anuntului publicat pe site-ul: www.primaria-calimanesti.ro, al Primariei Orasului Calimanesti, judet Valcea, in vederea selectarii de parteneri pentru .solicitarea de finantare prin lntermediul POCU 2014-2020, Axa Prioritara 4, Obiectiv Tematic 9, Prioritatea de lnvestitii 9.ii, Obiectivul Specific 4.1. "Reducerea numarului de persoane aflate in rise de saracie si excluziune sociala din comunitatle marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate"


Numarul/data anuntului si data publicarii acestuia - nr. 13032 din 22.07.2016, publicat in data de 22.07.2016.

Dosare depuse:
1. ASOCIATIA SCIENTIA NEMUS - dosar de candidatura inregistrat sub nr. 13759 din data 04.08.2016.


Rezultat selectie si punctaje obtinute:
1. ASOCIATIA SCIENTIA NEMUS - Punctaj Total: 95


Partener selectionat in urma evaluarii:
ASOCIATIA SCIENTIA NEMUS - ADMIS

Anunt Selectie Partener

Scris de  |  Vineri, 22 Iulie 2016 07:55  |  Publicat în Comunicate de Presa
Primaria Orasului Calimanesti organizeaza selectia unui partener, entitate privată, pentru participarea la proiecte finantate in cadrul Programului Operational Capital Uman, Axa prioritara 4 - Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Prioritatea de investitii 4.1 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate in conformitate cu O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si tinand cont de Normele metodologice de aplicare a O.U.G. 40/2015 aprobate prin H.G. 93/2016
Selectia partenerilor private se face in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu cele ale prezentei metodologii.
In aplicarea metodologiei de selecție a partenerului, entitate privată, se vor respecta prevederile cuprinse in Ghidul Solicitantului (criteria de eligibilitate, criteria de selectie etc.) aplicabil proiectului.

Finalizarea proiectului: ”Dotarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică Călimăneşti”

Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Călimăneşti anunţă finalizarea proiectului ”Dotarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică Călimăneşti” finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 5 – „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”.

În data de 30 martie 2015 a fost semnat contractul de finanţare aferent proiectului, între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, prin Autoritatea Naţională pentru Turism, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 şi Beneficiar - Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Călimănești.

Valoarea totală a proiectului este de 303.196,12 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 303.196,12 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 273.998,33 lei,

Proiectul a avut o perioadă de implementare de 9 luni, începând cu data de 30.03.2015.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea activităţii de promovare a potenţialului turistic, de prezentare a ofertei turistice şi a atracţiilor turistice locale şi regionale, conectarea acestuia la reţeaua naţională a centrelor de informare, prin care se facilitează accesul la date de interes general şi turistic, astfel încât să satisfacă nevoia de informare a celor interesaţi, în alegerea destinaţiilor turistice.
Proiectul are ca scop echiparea şi dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică, punctul Călimăneşti, deja existent, construcţie finalizată în anul 2010 prin fonduri guvernamentale, în conformitate cu cerinţele privind acreditarea acestuia prin ordin 1.096/2008.

Prin punerea în funcţiune a CNIPT Călimăneşti, care face obiectul Cererii de finanţare, staţiunea turistică Călimăneşti va fi integrată în sistemul informatic naţional turistic al României. Atragerea turiştilor străini, mai ales a celor ce vin pentru prima dată în România, va fi facilitată de existenţa unei surse oficiale de informare, cu date si informaţii de interes general şi turistic, credibile şi convingătoare pentru alegerea României ca destinaţie de vacanţă. Promovarea potenţialului turistic al staţiunii turistice şi arealului înconjurător, care se va realiza prin Centrul de Informare, va contribui la îmbunătăţirea imaginii României în afara graniţelor, fapt care se va reflecta şi în numărul crescut de vizitatori străini care pot fi atraşi în staţiune.

Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Călimăneşti, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Dotarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică Călimăneşti” în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, prin Autoritatea Naţională pentru Turism, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013.

Prin punerea în funcţiune a CNIPT Călimăneşti, care face obiectul Cererii de finanţare, staţiunea turistică Călimăneşti va fi integrată în sistemul informatic naţional turistic al României. Atragerea turiştilor străini, mai ales a celor ce vin pentru prima dată în România, va fi facilitată de existenţa unei surse oficiale de informare, cu date si informaţii de interes general şi turistic, credibile şi convingătoare pentru alegerea României ca destinaţie de vacanţă.

Proiectul cu o valoare de 303.196,12 lei are o perioadă de implementare de 9 luni.

Până la 31 octombrie 2015, în implementarea proiectului au avut loc activităţi de pregătire a achiziţiilor publice de bunuri şi servicii şi de achiziţia publică de bunuri şi servicii.

Corespunzător activităţii “4. Achiziţia publică de bunuri şi servicii” s-au încheiat contracte pentru Achiziţia de produse (sistem de prevenire a incendiilor, sistem antiefracţie, sistem de supraveghere video CCTV, sistem de climatizare, stingător de incendiu (3 buc), trusă de prim ajutor), Achiziţia de servicii realizare si administrare portal, Achiziţia de servicii audit extern.

Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Călimăneşti, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Dotarea Centrului de Informare şi Promovare Turistică Călimăneşti” în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, prin Autoritatea Naţională pentru Turism, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013.

Obiectivul general al proiectului: dotarea Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică - Călimăneşti, din staţiunea Călimăneşti-Căciulata (oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea) va avea ca scop: îmbunătăţirea activităţii de promovare a potenţialului turistic, de prezentare a ofertei turistice şi a atracţiilor turistice locale şi regionale, conectarea acestuia la reţeaua naţională a centrelor de informare, prin care se facilitează accesul la date de interes general şi turistic, astfel încât să satisfacă nevoia de informare a celor interesaţi, în alegerea destinaţiilor turistice.

Prin punerea în funcţiune a CNIPT Călimăneşti, care face obiectul Cererii de finanţare, staţiunea turistică Călimăneşti va fi integrată în sistemul informatic naţional turistic al României. Atragerea turiştilor străini, mai ales a celor ce vin pentru prima dată în România, va fi facilitată de existenţa unei surse oficiale de informare, cu date si informaţii de interes general şi turistic, credibile şi convingătoare pentru alegerea României ca destinaţie de vacanţă.

Proiectul, cu o valoare de 303.196,12 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 303.196,12 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 273.998,33 lei, are o perioadă de implementare de 9 luni.

În prezent se află în derulare: contractul de furnizare produse (sistem prevenire incendiu, sistem antiefracție, sistem supraveghere video, sistem climatizare, stingătoare de incendiu, truse de prim ajutor). A fost întocmită analiza de risc la securitate fizică şi proiectarea sistemului tehnic de securitate pentru obţinerea avizului de la IPJ Vâlcea; contractul de furnizare de produse mobilier; contractului de servicii audit extern; contractul de servicii de publicitate şi informare; contractul de furnizare de produse (tehnică de calcul, echipamente video şi programe informatice; contractul de servicii realizare si administrare portal; contractul de furnizare de produse (hărţi, firme luminoase, logo volumetric, catarg + pânză, borna si geamuri sablate); contractul de furnizare de produse (aspirator, coşuri de gunoi, dozator apă, frigider, jaluzele, plită electrică, spălător inox, masă inox).


Pagina 2 din 3