Regulament Local de Urbanism _PUZ Caciulata

Scris de:  |  Luni, 09 Decembrie 2019  |  Publicat în Serviciul Arhitect Sef

Certificate de urbanism emise în luna noiembrie 2019

Scris de:  |  Luni, 02 Decembrie 2019  |  Publicat în Serviciul Arhitect Sef
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de întocmire studiu geotehnic preliminar și documentații tehnice de fundamentare necesare obținerii acordului de gospodărire a apelor privind obiectivul “Creșterea producției de energie din resurse geotermale prin realizarea/ modernizarea capacității de producție și a rețelelor de transport distribuție a energiei termice din energie geotermală”. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. DAF HIDROCONSULT S.R.L. cu o valoare ofertată de 6.000,00 lei fără TVA.
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de audit financiar pentru proiectul: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA, cod SMIS 125420”. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este ROVAL AUDIT GRUP SA cu o valoare ofertată de 20.000,00 lei fără TVA.
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de consultanţă pentru accesarea de fonduri europene in cadrul Axa Prioritara 6 - Promovarea energiei curate si eficienţei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 6.1-Cre,terea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), producţie, obiectiv de investiţii – „Creşterea producţiei de energie din resurse geotermale prin realizarea/modernizarea capacităţilor de producţie şi a retelelor de transport”. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC REI INTERNAȚIONAL CONSULTING SRL cu o valoare ofertată de 47.000,00 lei fără TVA.
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de realizare studii geotehnice pentru în vederea depunerii unui proiect finanţat din POPAM 2014-2020, măsura III.2, obiectiv de investiţii – „Construire piaţă comercializare peşte şi produse agroalimentare tradiţionale”. Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC SC BEFAC SRL cu o valoare ofertată de 1.260,50 lei fără TVA.
Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării de servicii de întocmire studiu geotehnic preliminar și documentații tehnice de fundamentare necesare obținerii acordului de gospodărire a apelor privind obiectivul “Creșterea producției de energie din resurse geotermale prin realizarea/ modernizarea capacității de producție și a rețelelor de transport distribuție a energiei termice din energie geotermală”. În cazul in care sunteti interesati va rugam sa depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de pret şi Certificate de atestare care să demonstreze competenţa tehnică şi profesională pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 22.11.2019, ora 12:00. Oferta va conține prețul fără TVA și termenul de prestare a serviciilor. Termen de depunere: 22.11.2019, ora 12:00 Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut Informaţii suplimentare: Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii Eventualele solicitari de clarificari…

Pagina 3 din 52