BILANT CONTABIL 31.12.2018

Scris de:  |  Marți, 01 Octombrie 2019  |  Publicat în Situatii Financiare

Certificate de urbanism emise în luna august 2019

Scris de:  |  Luni, 02 Septembrie 2019  |  Publicat în Serviciul Arhitect Sef

Certificate de urbanism emise în luna august 2019

Scris de:  |  Luni, 02 Septembrie 2019  |  Publicat în Serviciul Arhitect Sef
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect servicii de dirigenţie de şantier pentru proiectul „CONSTRUIRE - REABILITARE ZONĂ VERDE POIANA LUI CĂLIMAN, CĂLIMĂNEȘTI, JUD. VÂLCEA”, cod SMIS 118882 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC MADIGIM CONSULT SRL cu o valoare ofertată de 24.000,00 lei fără TVA.

Pagina 12 din 53