Diaconu Ion Razvan

În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 158/26.03.2020, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data                de 31.03.2020, orele 1600 în sala de Conferinţe a Centrului Naţional pentru Promovare şi Informare Turistică Călimăneşti, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport şi proiect de hotărâre privind gestionarea directă a Serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini revizuit si a modelului de Contract de delegare, aferente procedurii de concesiune pentru delegarea serviciului de iluminat public al oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Călimăneşti pe anul 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de maxim 6.000.000 lei pentru o perioadă de maxim 20 ani pentru realizarea unor investiţii publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană în perioada 2014 – 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Călimăneşti nr. 123/30.12.2019 privind stabilirea şi aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării imobilului – teren în suprafață masurată de 1860,00 mp situat in intravilanul orașului Calimanești – Str. Depozitului, nr. 26, județul Vâlcea ce aparţine domeniului privat al U.A.T oraș Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor din județul Vâlcea și administrarea și operarea stațiilor de sortare Râureni și Brezoi - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 9. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2019 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 10. Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local pe anul 2020 al oraşului Călimăneşti a unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei pentru Parohia Jiblea Veche din Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 11. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între U.A.T. Oraş Călimăneşti şi Parohia Jiblea Veche, în vederea susţinerii proiectului educaţional „ŞCOALA DE VARĂ”- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 12. Prezentarea Raportului primarului privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Călimăneşti pe anul 2019.
 13. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor loca

 

În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 158/26.03.2020, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data                de 31.03.2020, orele 1600 în sala de Conferinţe a Centrului Naţional pentru Promovare şi Informare Turistică Călimăneşti, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport şi proiect de hotărâre privind gestionarea directă a Serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini revizuit si a modelului de Contract de delegare, aferente procedurii de concesiune pentru delegarea serviciului de iluminat public al oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Călimăneşti pe anul 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de maxim 6.000.000 lei pentru o perioadă de maxim 20 ani pentru realizarea unor investiţii publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană în perioada 2014 – 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti, în situaţii excepţionale, constatate de autorităţile abilitate - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Călimăneşti nr. 123/30.12.2019 privind stabilirea şi aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării imobilului – teren în suprafață masurată de 1860,00 mp situat in intravilanul orașului Calimanești – Str. Depozitului, nr. 26, județul Vâlcea ce aparţine domeniului privat al U.A.T oraș Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor din județul Vâlcea și administrarea și operarea stațiilor de sortare Râureni și Brezoi - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 9. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe anul 2019 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 10. Raport şi proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local pe anul 2020 al oraşului Călimăneşti a unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei pentru Parohia Jiblea Veche din Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 11. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între U.A.T. Oraş Călimăneşti şi Parohia Jiblea Veche, în vederea susţinerii proiectului educaţional „ŞCOALA DE VARĂ”- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 12. Prezentarea Raportului primarului privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Călimăneşti pe anul 2019.
 13. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor loca

 

Pagina 1 din 114