Primaria orasului Calimanesti anunta ca in urma lansarii Anuntului de publicitate numarul 106863 publicat in SEAP în data de 07.07.2017 nu a fost depusa nici o oferta pana la termenul limita din data de 11.07.2017.
Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii serviciilor de cadastru sistematic pentru inscrierea imobilelor in cartea funciara, conform OUG nr.35/2016. Serviciul consta in elaborarea elaborarea documentațiilor necesare pentru înregistrarea sistematică a terenurilor la nivelul sectoarelor cadastrale 1 și 2 din UAT Călimănești (maxim 600 imobile) In cazul in care sunteti interesati va rugam sa incarcati in catalogul electronic disponibil în SEAP oferta dumneavoastra de pret pentru prestarea serviciului mai sus mentionat. Pentru identificarea ofertei de pret ce se va publica in catalogul electronic de către ofertant, va rugam sa faceti referire in denumirea serviciului la numarul anuntului de publicitate lansat de institutia noastra în SEAP. Oferta va contine prețul fără TVA și informatii referitoare la termenul de prestare acordat serviciilor ofertate. Conditii de participare: Prestatorul trebuie sa fie autorizat de ANCPI in conformitate cu Regulamentul aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr 107/2010, respectiv Persoane fizice autorizate -…
Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii serviciilor privind intocmirea unui studiu de acustică pentru Casa de Cultură ”Florin Zamfirescu” Călimănești. Serviciul consta in intocmire studiu de acustică conform cerintelor din Caietul de sarcini. In cazul in care sunteti interesati va rugam sa incarcati in catalogul electronic disponibil în SEAP oferta dumneavoastra de pret pentru prestarea serviciului mai sus mentionat. Depunerea ofertei se va face numai dupa vizita si evaluarea in teren a situatiei confirmată prin încheierea unui Proces-Verbal între reprezentantul persoanei fizice sau juridice interesate și un reprezentant al Primăriei orașului Călimănești. Vizita în teren este stabilită pe data de 29.06.2017 între orele 12:00-16:00 și este considerată condiție obligatorie de participare. Pentru identificarea ofertei de pret ce se va publica in catalogul electronic de către ofertant, va rugam sa faceti referire in denumirea serviciului la numarul anuntului de publicitate lansat de institutia noastra în SEAP. Oferta va contine…
Primaria orasului Calimanesti anunta atribuirea achizitiei avand ca obiect servicii privind intocmirea unui plan cotat și actualizare cadastru (daca este cazul) pentru terenul din zona „Turnu-Arutela Noua-Lotrișor” lansata in catalogul electronic la sectiunea Anunt publicitate sub numarul 101470 in data de 14.06.2017. Ofertantul declarat castigator dupa aplicarea criteriului „pretul cel mai scazut” este SC FIRST PROF SRL cu oferta financiara de 5.000 lei fara TVA.

situatii financiare 2015

Scris de  |  Marți, 20 Iunie 2017 13:06  |  Publicat în Situatii Financiare
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

PUZ SEACA

Scris de  |  Joi, 15 Iunie 2017 13:34  |  Publicat în Serviciul Arhitect Sef

Pagina 1 din 25