Primaria Orasului Calimanesti - Articole filtrate după dată: Octombrie 2016

Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Călimăneşti, în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea proiectului ”Campus şcolar la G.S.E.A.S Călimănești”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie şi a dotărilor instituţiilor de învăţământ pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional.

Activităţi desfăşurate în cadrul proiectului:

1.Operaţionalizarea echipei de implementare a proiectului.

2.Organizare procedură de achiziţie publică pentru materialele de informare şi publicitate.

3.Informarea, promovarea şi publicitatea proiectului.

4.Prestarea serviciului de dirigenţie de şantier.

5.Execuţia lucrărilor.

6.Managementul şi implementarea proiectului

Principalele rezultate obţinute la finalizarea proiectului sunt:

Unităţi de învăţământ reabilitate/ modernizate/ extinse / echipate - infrastructura pentru educaţie preuniversitară – 1

  • reconfigurarea actualelor spaţii ale şcolii şi etajarea construcţiei (P+2E);
  • extindere şcoală cu un corp nou P+E;
  • construirea a două noi corpuri respectiv garsoniere cu regim de înălţime P+4E şi sală de sport;
  • reconfigurarea spaţiilor interioare, reabilitare şi refacere terasă la internat;
  • recompartimentare spaţii, asigurare protecţie fonică, amenajare vestiare elevi, refacere terasă peste parter la ateliere şcoală;
  • refacere suprafeţe deteriorate, executarea unui sistem de terasă necirculabilă, înlocuirea receptoarelor pluviale la terasa Corp B.

Număr elevi înscrişi în unitatea de învăţământ – 510.

Număr elevi aparţinând grupurilor de populaţie dezavantajate înscrişi în unitatea de învăţământ – 66.

Valoarea totală a proiectului a fost de 11.265.837,13 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului: 5.718.898,34 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 2.719.557,98 lei.  

Perioada de implementare a proiectului a fost de 24 luni, începând cu data de 30.10.2014.

 

Date de contact:

Primăria Oraşului Călimăneşti

Tel: 0250.75.00.80; Fax: 0250.75.00.82

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Publicat în Comunicate de Presa
 

CONVOCATOR

 

În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr.628/27.10.2016, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 31.10.2016, orele 1600 în sala de şedinţe a consiliului local, cu următoarea ordine de zi:

1.  Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de parteneriat între Orașul Călimănești - Centrul de Informare și Promovare Turistică din cadrul Primăriei Oraşului Călimăneşti și Consiliul Județean Vâlcea – Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Judeţul Vâlcea,  Orașul Ocnele Mari  - Centrul de Informare şi Promovare Turistică din cadrul Primăriei Oraşului Ocnele Mari și Oraşul Horezu- Centru Național de informare și promovare Horezu - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

2.  Raport și proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită constituit prin Hotărârea Consiliului Local Călimănești nr.68/29.11.2007, în favoarea Agenției Naționale pentru Locuințe pentru terenul în suprafață de 1229,97 mp situat în orașul Călimănești, strada Calea lui Traian nr.411A - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

3.  Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30 septembrie 2016 -  iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

4.  Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Călimănești pe anul 2016 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

5.  Raport și proiect de hotărâre privind trecerea imobilului Clădire Centrală Termică din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. Oraș Călimănești în vederea desfințării acesteia - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

6.  Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

 

 

Publicat în Convocări
Pagina 1 din 3