Primaria Orasului Calimanesti - Articole filtrate după dată: August 2016

CONVOCATOR

În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr.533/25.08.2016, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data                       de 30.08.2016, orele 1600 în sala de şedinţe a consiliului local, cu următoarea ordine  de zi: 

1. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Iluminat Public al Orașului Călimănești – inițiator primarul orașului Călimănești – Dr. Florinel Constantinescu.

2. Raport și proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a orașului Călimănești - inițiator primarul orașului Călimănești – Dr. Florinel Constantinescu.

3. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de implementare a proiectului ”CAMPUS ȘCOLAR LA G.S.E.A.S CĂLIMĂNEȘTI” cod SMIS 52896 în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și în vederea asigurării funcționalității acestuia - inițiator primarul orașului Călimănești – Dr. Florinel Constantinescu.

4. Raport și proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local pe  anul 2016 al orașului Călimănești a unui sprijin financiar pentru finanțarea participării sportivului Berbece Aurel la Campionatele Balcanice de Atletism din Serbia - inițiator primarul orașului Călimănești – Dr. Florinel Constantinescu.

5. Raport și proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local pe  anul 2016 al orașului Călimănești a unui sprijin financiar pentru montarea unei centrale termice pe gaz și ridicarea unei pietre funerare la biserica parohială Sfinții Voievozi Mihail și Gavril din orașul Călimănești - inițiator primarul orașului Călimănești –           Dr. Florinel Constantinescu.

6. Raport şi proiect de hotărâre privind susținerea și finanțarea echipei de fotbal Cozia Călimănești, prin Asociația Club Sportiv Cozia Călimănești, din bugetul local Capitolul 67.02 – Cultură, sport, recreere și religie – inițiator primarul orașului Călimănești – Dr. Florinel Constantinescu.

7. Raport și proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada septembrie – noiembrie 2016 - inițiator primarul orașului Călimănești –           Dr. Florinel Constantinescu.

8. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

 

Publicat în Convocări

-entitati din sectorul privat-

Procedura aplicata - Procedura selectie parteneri conform Anuntului publicat pe site-ul: www.primaria-calimanesti.ro, al Primariei Orasului Calimanesti, judet Valcea, in vederea selectarii de parteneri pentru .solicitarea de finantare prin lntermediul POCU 2014-2020, Axa Prioritara 4, Obiectiv Tematic 9, Prioritatea de lnvestitii 9.ii, Obiectivul Specific 4.1. "Reducerea numarului de persoane aflate in rise de saracie si excluziune sociala din comunitatle marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate"


Numarul/data anuntului si data publicarii acestuia - nr. 13032 din 22.07.2016, publicat in data de 22.07.2016.

Dosare depuse:
1. ASOCIATIA SCIENTIA NEMUS - dosar de candidatura inregistrat sub nr. 13759 din data 04.08.2016.


Rezultat selectie si punctaje obtinute:
1. ASOCIATIA SCIENTIA NEMUS - Punctaj Total: 95


Partener selectionat in urma evaluarii:
ASOCIATIA SCIENTIA NEMUS - ADMIS

Publicat în Comunicate de Presa