Primaria Orasului Calimanesti - Articole filtrate după dată: Septembrie 2016

În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr.575/27.09.2016, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data  de 29.09.2016, orele 1600 în sala de şedinţe a consiliului local, cu următoarea ordine de zi:

1.  Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Călimănești pentru anul 2017 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

2.  Raport și proiect de hotărâre privin modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

3.  Raport și proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din orașul Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

4.  Raport și proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct la unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

5.  Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

6.  Raport și proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local pe anul 2016 al orașului Călimănești a unui sprijin financiar pentru executarea unor lucrări la acoperișul și turnul bisericii parohiale Jiblea Veche din orașul Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

7. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

Publicat în Convocări