0 Primaria Orasului Calimanesti - Primaria Orasului Calimanesti - Articole filtrate după dată: Octombrie 2017 http://www.primaria-calimanesti.ro Mon, 22 Jan 2018 08:30:36 +0000 Primaria Calimanesti Official Page ro-ro Anunț pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante de execuție http://www.primaria-calimanesti.ro/anunturi/posturi-vacante/item/1194-anun%C8%9B-pentru-ocuparea-unor-func%C8%9Bii-contractuale-de-execu%C8%9Bie.html http://www.primaria-calimanesti.ro/anunturi/posturi-vacante/item/1194-anun%C8%9B-pentru-ocuparea-unor-func%C8%9Bii-contractuale-de-execu%C8%9Bie.html ]]> secretariat@primaria-calimanesti.ro (Romina Pietrariu) Compartiment Resurse Umane Mon, 27 Nov 2017 12:47:34 +0000 Convocare sedinta ordinara in data de 29.11.2017, ora 16 sedinta de comisii in data de 28.11.2017, ora 16 http://www.primaria-calimanesti.ro/convocari/item/1193-29-11-2017.html http://www.primaria-calimanesti.ro/convocari/item/1193-29-11-2017.html ]]> secretariat@primaria-calimanesti.ro (Diaconu Ion Razvan) Convocări Mon, 27 Nov 2017 07:09:10 +0000 Regulament de organizare si functionare a serviciilor de administrare a domeniului public si privat al orasului Calimanesti http://www.primaria-calimanesti.ro/dezbatere-publica/item/1192-regulament-de-organizare-si-functionare-a-serviciilor-de-administrare-a-domeniului-public-si-privat-al-orasului-calimanesti.html http://www.primaria-calimanesti.ro/dezbatere-publica/item/1192-regulament-de-organizare-si-functionare-a-serviciilor-de-administrare-a-domeniului-public-si-privat-al-orasului-calimanesti.html ]]> secretariat@primaria-calimanesti.ro (Diaconu Ion Razvan) Proiecte de Hotărâri în Dezbatere Publică Fri, 17 Nov 2017 06:19:09 +0000 situatii financiare 2017 http://www.primaria-calimanesti.ro/2014-10-14-00-25-33/dep-economic/item/1191-situatii-financiare-2017.html http://www.primaria-calimanesti.ro/2014-10-14-00-25-33/dep-economic/item/1191-situatii-financiare-2017.html ]]> secretariat@primaria-calimanesti.ro (Pripas Georgeta) Directia Economica Thu, 16 Nov 2017 08:47:48 +0000 Proiect de Hotărâre de Consiliu Local pentru aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2018 http://www.primaria-calimanesti.ro/dezbatere-publica/item/1190-proiect-de-hot%C4%83r%C3%A2re-de-consiliu-local-pentru-aprobarea-nivelului-impozitelor%2C-taxelor-%C5%9Fi-a-altor-sume-cuvenite-bugetului-local-pentru-anul-2018.html http://www.primaria-calimanesti.ro/dezbatere-publica/item/1190-proiect-de-hot%C4%83r%C3%A2re-de-consiliu-local-pentru-aprobarea-nivelului-impozitelor%2C-taxelor-%C5%9Fi-a-altor-sume-cuvenite-bugetului-local-pentru-anul-2018.html

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul

ANUNŢ

privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local pentru aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2018

 

 • Data afişării: 07.11.2017
 • Documente:
  • Expunere de motive privind aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2018
  • Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2018
  • Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2018
 • Termenul-limită, locul şi modalităţile prin care se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare:
  • 15.11 – 15.12.2017 (conf. art. 7, alin. 4 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare) la sediul Primăriei orasului Calimanesti din str. Calea lui Traian 306 sau adresa de email primaria_calimanesti@yahoo.com
]]>
secretariat@primaria-calimanesti.ro (Administrator) Proiecte de Hotărâri în Dezbatere Publică Wed, 15 Nov 2017 14:24:16 +0000
Anunt achizitie avand ca obiect furnizarea a 52 marcaje rutiere tactilo-vizuale din plastic (care indica oprirea), dimensiune marcaj rutier 400x400x8 mm. http://www.primaria-calimanesti.ro/anunturi/achizitii-publice/item/1189-anunt-achizitie-avand-ca-obiect-furnizarea-a-52-marcaje-rutiere-tactilo-vizuale-din-plastic-care-indica-oprirea-,-dimensiune-marcaj-rutier-400x400x8-mm.html http://www.primaria-calimanesti.ro/anunturi/achizitii-publice/item/1189-anunt-achizitie-avand-ca-obiect-furnizarea-a-52-marcaje-rutiere-tactilo-vizuale-din-plastic-care-indica-oprirea-,-dimensiune-marcaj-rutier-400x400x8-mm.html

Primaria oraşului Călimăneşti lansează procedura în vederea achizitionării a 52 marcaje rutiere tactilo-vizuale din plastic (care indica oprirea), dimensiune marcaj rutier 400x400x8 mm.

 

In cazul in care sunteti interesati de furnizarea acestor produse, vă rugăm să încărcaţi în catalogul electronic disponibil în SEAP oferta dumneavoastră de preț si informatii referitoare la transportul materialelor.

Pentru identificarea ofertei de pret ce se va publica in catalogul electronic de către ofertant, va rugam sa faceti referire in denumirea lucrării la numarul anuntului de publicitate lansat de institutia noastra în SEAP.

Conditii de participare: Achizitia se va finaliza exclusiv prin intermediul catalogului electronic disponibil în SEAP.

Anunt publicitate numarul 137960 publicat in SEAP în data de 15.11.2017

Termen de depunere: 17.11.2017

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare:

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: primaria_calimanesti@yahoo.com, iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

 

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250 750 080, persoana de contact Ungureanu Alin.

]]>
secretariat@primaria-calimanesti.ro (Aura Nicolaescu) Compartiment Achizitii Wed, 15 Nov 2017 10:37:24 +0000
Anunt achizitie avand ca obiect achiziţionare parapete rutiere din metal tip semigreu, negru pentru protejarea tronsonului de drum Arutela Noua - Intrare Manastirea Turnu, oras Calimanesti, judetul Valcea http://www.primaria-calimanesti.ro/anunturi/achizitii-publice/item/1188-anunt-achizitie-avand-ca-obiect-achizi%C5%A3ionare-parapete-rutiere-din-metal-tip-semigreu%2C-negru-pentru-protejarea-tronsonului-de-drum-arutela-noua-intrare-manastirea-turnu%2C-oras-calimanesti%2C-judetul-valcea.html http://www.primaria-calimanesti.ro/anunturi/achizitii-publice/item/1188-anunt-achizitie-avand-ca-obiect-achizi%C5%A3ionare-parapete-rutiere-din-metal-tip-semigreu%2C-negru-pentru-protejarea-tronsonului-de-drum-arutela-noua-intrare-manastirea-turnu%2C-oras-calimanesti%2C-judetul-valcea.html

Primaria oraşului Călimăneşti lansează procedura în vederea achizitionării a 250 metri liniari parapete rutiere din metal tip semigreu, negru pentru protejarea tronsonului de drum Arutela Noua - Intrare Manastirea Turnu, oras Calimanesti, judetul Valcea, cu rol de siguranta in circulatie, pentru protejarea vehiculelor impotriva iesirilor de pe platforma drumului, montat discontinuu.

Forta de izbire: minim 6,5 tf.

 

In cazul in care sunteti interesati de furnizarea acestor produse, vă rugăm să încărcaţi în catalogul electronic disponibil în SEAP oferta dumneavoastră de preț si informatii referitoare la transportul materialelor.

Pentru identificarea ofertei de pret ce se va publica in catalogul electronic de către ofertant, va rugam sa faceti referire in denumirea lucrării la numarul anuntului de publicitate lansat de institutia noastra în SEAP.

Conditii de participare: Achizitia se va finaliza exclusiv prin intermediul catalogului electronic disponibil în SEAP.

Anunt publicitate numarul 137959 publicat in SEAP în data de 15.11.2017

Termen de depunere: 17.11.2017

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare:

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: primaria_calimanesti@yahoo.com, iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

 

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250 750 080, persoana de contact Scârlea Adriana.

]]>
secretariat@primaria-calimanesti.ro (Aura Nicolaescu) Compartiment Achizitii Wed, 15 Nov 2017 10:34:53 +0000