Primaria Orasului Calimanesti - Articole filtrate după dată: Iulie 2017

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii serviciilor medicale de medicina muncii.

 Serviciile de medicina muncii constau in examen medical la angajare, examen medical la reluarea activitatii, examen medical periodic, pentru personalul din cadrul UAT oraș Călimănești conform specificului activitatilor desfasurate, pe meserii si locuri de munca conform Tabelului nominal al angajaților instituției (care va fi descarcat de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii).

 In cazul in care sunteti interesati va rugam sa incarcati in catalogul electronic disponibil în SEAP oferta dumneavoastra de pret pentru prestarea serviciului mai sus mentionat.

 Pentru identificarea ofertei de pret ce se va publica in catalogul electronic de către ofertant, va rugam sa faceti referire in denumirea serviciului la numarul anuntului de publicitate lansat de institutia noastra în SEAP.

 Conditii de participare: Achizitia se va finaliza exclusiv prin intermediul catalogului electronic disponibil în SEAP.

Certificat constatator emis de ORC din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului este in domeniul ce face obiectul achizitiei;

Certificat de înregistrare emis de DSP din care sa reiasa ca ofertantul desfasoara activitatea autorizata de medicina muncii conf. art. 5 din OUG nr. 124/1998;

Autorizatie sanitara de functionare emisa de DSP din care sa reiasa ca ofertantul desfasoara activitatea autorizata de medicina muncii, conform Anexa 1 la Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 240/2004.

Documentele solicitate la "Conditii participare" vor fi depuse la sediul institutiei sau transmise la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pana la termenul limita de depunere a ofertelor.

 Anunt publicitate numarul 111599 publicat in SEAP în data de 28.07.2017

 Termen de depunere: 02.08.2017

 Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut pentru intreaga cantitate.

 Informaţii suplimentare:

Tabelul nominal al angajaților instituției poate fi descarcat de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri - Achiziţii.

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Ofertantul câștigător va depune odată cu oferta fermă următoarele:

- declarațiile privind neîncadrarea în art.164, art.165, art.167

- declarația privind neîncadrarea în art.59, art.60

- declarație privind respectarea legislației de sănătate și securitate în muncă

 Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250750080, persoana de contact Pietrariu Romina.

Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii pachet materiale renovare Remiza pompieri Calimanesti.

 Se doreste achizitionarea urmatoarelor materiale:

Denumire material                UM                Cantitate

- linoleum 3mm                        m                         15

- vopsea lavabila                      cutie 25 kg             2

- amorsa                                  bidon 4 l               2

- ispos                                     sac 5 kg                1

 In cazul in care sunteti interesati va rugam sa incarcati in catalogul electronic disponibil în SEAP oferta dumneavoastra de pret pentru prestarea serviciului mai sus mentionat.

 Pentru identificarea ofertei de pret ce se va publica in catalogul electronic de către ofertant, va rugam sa faceti referire in denumirea serviciului la numarul anuntului de publicitate lansat de institutia noastra în SEAP.

Oferta va contine prețul fără TVA si informatii referitoare la transportul materialelor.

 Conditii de participare: Achizitia se va finaliza exclusiv prin intermediul catalogului electronic disponibil în SEAP.

 Anunt publicitate numarul 111272 publicat in SEAP în data de 27.07.2017

 Termen de depunere: 31.07.2017

 Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

 Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0735.151.602, persoana de contact Lupu Toma.

Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti anunta atribuirea achizitiei avand ca obiect servicii privind intocmirea unui studiu de acustică pentru Casa de Cultură ”Florin Zamfirescu” Călimănești lansata in catalogul electronic la sectiunea Anunt publicitate sub numarul 96803 in data de 26.06.2017.

Ofertantul declarat castigator dupa aplicarea criteriului „pretul cel mai scazut” este SC ACUSTIC EXPERT SRL cu oferta financiara de 15.500 lei fara TVA.

Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti anunta ca in urma lansarii Anuntului de publicitate numarul 106863 publicat in SEAP în data de 07.07.2017 nu a fost depusa nici o oferta pana la termenul limita din data de 11.07.2017.

Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii serviciilor de cadastru sistematic pentru inscrierea imobilelor in cartea funciara, conform OUG nr.35/2016.

Serviciul consta in elaborarea elaborarea documentațiilor necesare pentru înregistrarea sistematică a terenurilor la nivelul sectoarelor cadastrale 1 și 2 din UAT Călimănești (maxim 600 imobile)

In cazul in care sunteti interesati va rugam sa incarcati in catalogul electronic disponibil în SEAP oferta dumneavoastra de pret pentru prestarea serviciului mai sus mentionat.

Pentru identificarea ofertei de pret ce se va publica in catalogul electronic de către ofertant, va rugam sa faceti referire in denumirea serviciului la numarul anuntului de publicitate lansat de institutia noastra în SEAP.

Oferta va contine prețul fără TVA și informatii referitoare la termenul de prestare acordat serviciilor ofertate.

Conditii de participare: Prestatorul trebuie sa fie autorizat de ANCPI in conformitate cu Regulamentul aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr 107/2010, respectiv Persoane fizice autorizate - categoria A, B sau D; Persoane juridice autorizate - clasa I, II sau III.

Achizitia se va finaliza exclusiv prin intermediul catalogului electronic disponibil în SEAP.

Anunt publicitate numarul 106863 publicat in SEAP în data de 07.07.2017

Termen de depunere: 11.07.2017

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Ofertantul câștigător va depune odată cu oferta fermă următoarele:

- Certificat de înregistrare fiscală

- autorizatia ANCPI, valabila in momentul depunerii ofertei

- declarațiile privind neîncadrarea în art.164, art.165, art.167

- declarația privind neîncadrarea în art.59, art.60

- declarație privind respectarea legislației de sănătate și securitate în muncă

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoane de contact ing.Ungureanu Darie şi ing.Cerbu Simona.

Publicat în Compartiment Achizitii