Primaria Orasului Calimanesti - Articole filtrate după dată: Noiembrie 2018

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea realizării achiziției de proiectare și execuție pentru lucrări de refacere pod pe strada Tudor Vladimirescu, peste Pârâul Valea Roștea, oraș Calimanesti.

 

In cazul in care sunteti interesati de realizarea proiectării și execuției lucrărilor mai sus mentionate, va rugam sa incarcati in catalogul electronic disponibil în SICAP oferta dumneavoastra de pret şi să ne transmiteti propunerea tehnică prin una dintre modalităţile puse la dispoziţie de autoritatea contractantă

1.e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sau

  1. prin fax 0250750082 sau
  2. la sediul instituiei, Calimanesti, str. Calea lui Traian, nr.380, pana la data de 05.12.2018, ora 16:00.

Depunerea ofertei se va face numai dupa vizita si evaluarea in teren a situatiei existente, confirmată prin încheierea unui Proces-Verbal între reprezentantul persoanei fizice sau juridice interesate și un reprezentant al Primăriei orașului Călimănești. Vizita în teren este stabilită pe data de 03.12.2018 ora 10:00 și este considerată condiție obligatorie de participare.

Oferta financiara va contine prețul fără TVA

Oferta tehnică va respecta cerinţele Caietului de sarcini anexat anuntului

Pentru identificarea ofertei de pret ce se va publica in catalogul electronic de către ofertant, va rugam sa denumiţi contractul „Proiectare și execuție pentru lucrări de refacere pod pe strada Tudor Vladimirescu, UAT Calimanesti la care să adăugaţi numarul anuntului de publicitate lansat de institutia noastra în SICAP

Conditii de participare: Achizitia se va finaliza exclusiv prin intermediul catalogului electronic disponibil în SICAP.

 

Anunt publicitate numarul ADV1052543 publicat in SICAP în data de 28.11.2018

 

Cod CPV: 45221110-6 Lucrări de construcţii de poduri

 

Valoare estimată: 449.901,00 lei fără TVA

Pentru  execuția lucrărilor a  fost  estimată o  valoare  de 431.904  lei C+M , 2.250 lei OS fara TVA

Pentru PT, verificarea tehnică, documentațiile tehnice necesare obținerii  avizelor, asistența tehnica din partea proiectantului pe perioada de executare a  lucrărilor se  estimeaza la valorea de 15.747 lei fara TVA

 

Termen de depunere: 05.12.2018, ora 16:00

 

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate- pret  .

Criterii

Pondere

1. Prețul

70%

Descriere: Componenta financiara

Ofertele care depasesc bugetul maxim disponibil pentru proiect vor fi respinse.

Orice erori aritmetice vor fi corectate conform legislatiei în vigoare

Algoritm de calcul:  oferta admisibila cu cel mai mic pret primeste punctajul maxim alocat - 70 puncte.

Pentru alta oferta admisibila decat cea cu pretul cel mai mic, punctajul se calculeaza astfel: Pof(n) = (Pret min/ Pret of (n)) x 70

2. Termenul de proiectare si de executie

 20%

Descriere: Termenul de proiectare si de executie – acesta va fi exprimat in luni (1 luna =30 de zile)

Algoritm de calcul: Descriere: Criterii de punctare: Modalitatea de punctare: se acorda pentru durata de proiectare si de executie a contractului, astfel: oferta a carei durata de realizare ofertata depaseste 6 luni va fi declarata neconforma. Oferta a carei durata de realizare ofertata este sub 2 luni va obtine punctaj maxim, nefiind punctata suplimentar. Pentru cea mai mica durata se acorda P = 20 puncte. Pentu alta durata decat cea prevazuta mai sus, punctajul se acorda astfel: P = (DURATA minima / DURATA n) x 20 p

3. Perioada de garantie acordata lucrarii

10%

Descriere: Componenta tehnica

Algoritm de calcul:  a) nu se accepta perioade de garantie mai mici de 36 de luni calendaristice; b) pentru oferta care prevede o garantie acordata lucrarii de minim 36 de luni calendaristice se acorda 0 puncte;c) pentru oferta care prevede cea mai mare perioada de garantie acordata lucrarii, de maxim 60 de luni, se acorda 10 puncte; d) pentru alta perioada decat cea prevazuta la pct. b) si c) se acorda punctajul astfel:

Pn = (Gn - Gmin. acceptata)/(G max. - Gmin. acceptata)x 10

Unde:

- Pn = punctajul ofertei ”n” pentru factorul de evaluare „Perioada de garantie acordata lucrarii”;

-Gn = perioada de garantie ofertata de ofertantul pentru care se calculeaza punctajul;

-Gmin. acceptata = perioada de garantie minim acceptata (36 de luni) in cadrul procedurii de atribuire;

-G max. = perioada de garantie maxima acceptata (60 de luni) in cadrul procedurii de atribuire;

Note:

i.Perioada de garantie se va exprima in luni de la data intocmirii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

ii.Perioada de garantie este perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei finale, in cadrul careia executantul are obligatia inlaturarii pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale sau a reglementarilor tehnice aplicabile in domeniul lucrarii;

iii.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenelor ofertate din punct de vedere al asigurarii indeplinirii de catre ofertanti a cerintelor solicitate prin Proiectul tehnic, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor care prevad termene nesustenabile care nu pot fi fundamentate.

iv.Ofertele care prevad o perioada de garantie mai mica de 36 de luni calendaristice vor fi declarate neconforme.

v.Ofertele care prevad o perioada de garantie mai mare de 60 de luni calendaristice nu vor fi punctate suplimentar.

vi.Garantia de buna executie trebuie sa precizeze activitatile ce se vor desfasura in intervalul de la receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala si timpii de interventie necesari remedierii;

 

Informaţii suplimentare:

Caietul de Sarcini, clauyele contractuale şi modelele de formulare pot fi descarcate de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri - Achiziţii.

Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Ofertantul câștigător va depune odată cu oferta fermă următoarele:

- Certificat de înregistrare fiscală

- declarațiile privind neîncadrarea în art.164, art.165, art.167

- declarația privind neîncadrarea în art.59, art.60

- declarație privind respectarea legislației de sănătate și securitate în muncă

 

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoana de contact Nemeş Ilie.

Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea realizării achiziției de proiectare și execuție pentru lucrări de reabilitare pod pe strada General Magheru, peste Pârâul Valea Satului, zona Jiblea Veche, oraș Calimanesti.

 

In cazul in care sunteti interesati de realizarea proiectării și execuției lucrărilor mai sus mentionate, va rugam sa incarcati in catalogul electronic disponibil în SICAP oferta dumneavoastra de pret şi să ne transmiteti propunerea tehnică prin una dintre modalităţile puse la dispoziţie de autoritatea contractantă

1.e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sau

  1. prin fax 0250750082 sau
  2. la sediul instituiei, Calimanesti, str. Calea lui Traian, nr.380, pana la data de 03.12.2018, ora 16:00.

Depunerea ofertei se va face numai dupa vizita si evaluarea in teren a situatiei existente, confirmată prin încheierea unui Proces-Verbal între reprezentantul persoanei fizice sau juridice interesate și un reprezentant al Primăriei orașului Călimănești. Vizita în teren este stabilită pe data de 29.11.2018 ora 10:00 și este considerată condiție obligatorie de participare.

Oferta financiara va contine prețul fără TVA

Oferta tehnică va respecta cerinţele Caietului de sarcini anexat anuntului

Pentru identificarea ofertei de pret ce se va publica in catalogul electronic de către ofertant, va rugam sa denumiţi contractul „Proiectare și execuție pentru lucrări de reabilitare pod pe strada General Magheru, UAT Calimanesti la care să adăugaţi numarul anuntului de publicitate lansat de institutia noastra în SICAP

Conditii de participare: Achizitia se va finaliza exclusiv prin intermediul catalogului electronic disponibil în SICAP.

 

Anunt publicitate numarul ADV1052412 publicat in SICAP în data de 27.11.2018

 

Cod CPV: 45221110-6 Lucrări de construcţii de poduri

 

Valoare estimată: 284.553,00 lei fără TVA

Pentru  execuția lucrărilor a  fost  estimată o  valoare  de 273.554  lei C+M și  o  valoare  de 1.425  lei  OS fara TVA

Pentru PT, verificarea tehnică, documentațiile  tehnice necesare  obținerii  avizelor, asistența  tehnica  din  partea proiectantului pe  perioada  de  executare  a  lucrărilor se  estimeaza la   valorea  de 9.574 lei fara TVA

 

Termen de depunere: 03.12.2018, ora 16:00

 

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate- pret  .

Criterii

Pondere

1. Prețul

70%

Descriere: Componenta financiara

Ofertele care depasesc bugetul maxim disponibil pentru proiect vor fi respinse.

Orice erori aritmetice vor fi corectate conform legislatiei în vigoare

Algoritm de calcul:  oferta admisibila cu cel mai mic pret primeste punctajul maxim alocat - 70 puncte.

Pentru alta oferta admisibila decat cea cu pretul cel mai mic, punctajul se calculeaza astfel: Pof(n) = (Pret min/ Pret of (n)) x 70

2. Termenul de proiectare si de executie

 20%

Descriere: Termenul de proiectare si de executie – acesta va fi exprimat in luni (1 luna =30 de zile)

Algoritm de calcul: Descriere: Criterii de punctare: Modalitatea de punctare: se acorda pentru durata de proiectare si de executie a contractului, astfel: oferta a carei durata de realizare ofertata depaseste 6 luni va fi declarata neconforma. Oferta a carei durata de realizare ofertata este sub 2 luni va obtine punctaj maxim, nefiind punctata suplimentar. Pentru cea mai mica durata se acorda P = 20 puncte. Pentu alta durata decat cea prevazuta mai sus, punctajul se acorda astfel: P = (DURATA minima / DURATA n) x 20 p

3. Perioada de garantie acordata lucrarii

10%

Descriere: Componenta tehnica

Algoritm de calcul:  a) nu se accepta perioade de garantie mai mici de 36 de luni calendaristice; b) pentru oferta care prevede o garantie acordata lucrarii de minim 36 de luni calendaristice se acorda 0 puncte;c) pentru oferta care prevede cea mai mare perioada de garantie acordata lucrarii, de maxim 60 de luni, se acorda 10 puncte; d) pentru alta perioada decat cea prevazuta la pct. b) si c) se acorda punctajul astfel:

Pn = (Gn - Gmin. acceptata)/(G max. - Gmin. acceptata)x 10

Unde:

- Pn = punctajul ofertei ”n” pentru factorul de evaluare „Perioada de garantie acordata lucrarii”;

-Gn = perioada de garantie ofertata de ofertantul pentru care se calculeaza punctajul;

-Gmin. acceptata = perioada de garantie minim acceptata (36 de luni) in cadrul procedurii de atribuire;

-G max. = perioada de garantie maxima acceptata (60 de luni) in cadrul procedurii de atribuire;

Note:

i.Perioada de garantie se va exprima in luni de la data intocmirii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

ii.Perioada de garantie este perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei finale, in cadrul careia executantul are obligatia inlaturarii pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale sau a reglementarilor tehnice aplicabile in domeniul lucrarii;

iii.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenelor ofertate din punct de vedere al asigurarii indeplinirii de catre ofertanti a cerintelor solicitate prin Proiectul tehnic, cu scopul protejarii acesteia impotriva ofertelor care prevad termene nesustenabile care nu pot fi fundamentate.

iv.Ofertele care prevad o perioada de garantie mai mica de 36 de luni calendaristice vor fi declarate neconforme.

v.Ofertele care prevad o perioada de garantie mai mare de 60 de luni calendaristice nu vor fi punctate suplimentar.

vi.Garantia de buna executie trebuie sa precizeze activitatile ce se vor desfasura in intervalul de la receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala si timpii de interventie necesari remedierii;

 

Informaţii suplimentare:

Caietul de Sarcini, clauyele contractuale şi modelele de formulare pot fi descarcate de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri - Achiziţii.

Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Ofertantul câștigător va depune odată cu oferta fermă următoarele:

- Certificat de înregistrare fiscală

- declarațiile privind neîncadrarea în art.164, art.165, art.167

- declarația privind neîncadrarea în art.59, art.60

- declarație privind respectarea legislației de sănătate și securitate în muncă

 

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoana de contact Nemeş Ilie.

Publicat în Compartiment Achizitii
Vineri, 23 Noiembrie 2018 06:45

Programul manifestărilor de 1 Decembrie 2018

Ora 10.00: Slujbă religioasă și depunere de coroane la Monumentul Eroilor din Jiblea Veche;

Ora 10.45: Plecare din fața Primăriei spre Parcul Central Călimănești;

Ora 11.00 Parcul Central

- Fanfara Gabriel Chaborschi a Palatului Copiilor din Râmnicu Vâlcea;

- Spectacol susținut de elevi ai Școlii Gimnaziale “Șerban Vodă Cantacuzino” și ai Liceului Tehnologic de Turism Călimănești;

- Ansamblul Folcloric “Doina Oltului” Călimănești

Ora 12.30: Parcul Central

Spectacol de muzică populară

- Călușarii Slatinei

- Maria Ghinea

- Cristina Udrea

- Jan Oprișor și Trupa

Publicat în Comunicate de Presa
Pagina 1 din 2