Primaria Orasului Calimanesti - Articole filtrate după dată: Februarie 2018

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii serviciilor de consultantă pentru accesarea de fonduri europene în cadrul Axei prioritare 10 – Îmbunătătirea infrastructurii educationale, Prioritatea de investiții 10.1, investitia "Grădinita cu program normal cu trei săli de grupă" Calimanesti, jud. Valcea.

 

Serviciile constau in consultantă în vederea întocmirii Cererii de finantare si managementul implementării proiectului pentru investitia „Grădinită cu program normal cu trei săli de grupă - adaptare la teren” în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătăţirea înfrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1, Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competente si învătare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educţie şi formare, Obiectivul specific 10.1 Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului sunt finantate investiţii pentru construcţia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru educaţia timpurie antepreşcolară şi preşcolară.

Serviciile vor fi prestate în conformitate cu Ghidul Solicitantului.

  1. a) consultanta în întocmirea documentatiei aferente cererii de finantare, respectiv:

- Întocmirea cererii de finantare;

- Întocmirea dosarului de finantare si depunerea on-line a acestuia;

- Întocmirea analizei cost beneficiu;

- Completarea tuturor documentelor cererii de finantare;

- Verificarea conformitatii documentatiei tehnice conform cerintelor finantatorului;

- Pregatirea dosarului complet în vederea finantarii si asistenta tehnica pe toata durata de derulare a proiectului;

- Asistenta în pregatirea si trimiterea dosarului în vederea semnarii contractului de finantare;

- Completarea si depunerea de clarificari sau documente solicitate suplimentar,

  1. b) asistenta de specialitate pentru implementarea proiectului si managementul investitiei, respectiv:

- Întocmirea rapoartelor de progres;

- Pregatirea dosarelor de plata cererilor de rambursare;

- Asistenta în desfasurarea procedurilor de achizitii;

- Consiliere în respectarea tuturor activitatilor impuse de finantator prin contractul de finantare;

- Consiliere în realizarea activitatilor de publicitate si promovare impuse de finantator;

- Întocmirea raportului final de realizare a proiectului;

- Asistenta de specialitate pe perioada de monitorizare a proiectului, conform Ghidului Solicitantului, ofertei ferme si în conformitate cu obligatiile asumate prin contract.

 

In cazul in care sunteti interesati va rugam sa incarcati in catalogul electronic disponibil în SEAP oferta dumneavoastra de pret pentru prestarea serviciului mai sus mentionat.

 Pentru identificarea ofertei de pret ce se va publica in catalogul electronic de către ofertant, va rugam sa faceti referire in denumirea serviciului la numarul anuntului de publicitate lansat de institutia noastra în SEAP.

Oferta va contine prețul fără TVA și informatii referitoare la termenul de prestare acordat serviciilor ofertate.

 Conditii de participare: Achizitia se va finaliza exclusiv prin intermediul catalogului electronic disponibil în SEAP.

 Anunt publicitate numarul 154852 publicat in SEAP în data de 16.02.2018

 Termen de depunere: 21.02.2018

 Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

 

Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Ofertantul câștigător va depune odată cu oferta fermă următoarele:

- Certificat de înregistrare fiscală

- declarațiile privind neîncadrarea în art.164, art.165, art.167

- declarația privind neîncadrarea în art.59, art.60

- declarație privind respectarea legislației de sănătate și securitate în muncă

 Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoana de contact Necşoiu Constantin.

Publicat în Compartiment Achizitii
Pagina 1 din 3