Primaria Orasului Calimanesti - Articole filtrate după dată: Noiembrie 2019

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   realizarea documentaţiei afeenentă Studiului de fezabilitate, documentatiei de obtinere a Certificatului de Urbanism, documentatiei necesare obţinerii de avize si acorduri pentru obiectivul de investiţii – „Construire piaţă comercializare peşte şi produse agroalimentare tradiţionale” proiect finanţat din POPAM 2014-2020, Măsura III.2.

 

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC ARHINET PLUS SRL cu o valoare ofertată de 14.491,00 lei fără TVA

Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de consultanță în pregătirea și depunerea unui proiect finanţat din POPAM 2014-2020, măsura III.2, obiectiv de investiţii – „Construire piaţă comercializare peşte şi produse agroalimentare tradiţionale”.

 

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC PROGRESS ADVISORY ROMÂNIA SRL cu o valoare ofertată de 18.800,00 lei fără TVA.

Publicat în Compartiment Achizitii

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea cu nr. 15664 din 15.10.2019, Asocierea S.C. AVENSA CONSULTING S.R.L. - S.C. AGRAFICS COMMUNICATION SRL a înaintat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din Judeţul Vâlcea, revizuit ca urmare a modificărilor legislative în vigoare.

Atașat, în format electronic documentul menţionat în vederea analizării.

Publicat în Regulamente

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii documentaţiei afrenentă Studiului de fezabilitate, documentatiei de obtinere a Certificatului de Urbanism, documentatiei necesare obţinerii de avize si acorduri pentru obiectivul de investiţii – „Construire piaţă comercializare peşte şi produse agroalimentare tradiţionale” proiect finanţat din POPAM 2014-2020, Măsura III.2.

 Serviciile solicitate constau în:

 • elaborare Studiu de fezabilitate,
 • documentatie obtinere Certificat de Urbanism,
 • documentatii avize si acorduri

 In cazul in care sunteti interesati va rugam sa depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de pret până la data de 06.11.2019, ora 12:00, pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate.

 Oferta va contine prețul fără TVA.

 Termen de depunere: 06.11.2019, ora 12:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Informaţii suplimentare:

 Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080.

Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii de servicii de consultanță în pregătirea și depunerea unui proiect finanţat din POPAM 2014-2020, măsura III.2, obiectiv de investiţii – „Construire piaţă comercializare peşte şi produse agroalimentare tradiţionale”

 Serviciile solicitate constau în:

 • Verificarea conformităţii Studiului de Fezabilitate (documentaţiei tehnice) potrivit cerinţelor finanţatorului;
 • Elaborarea Cererii de finanţare conform Ghidului solicitantului;
 • Sprijin în analiza preţurilor de piaţă a bunurilor achiziţionate prin proiect şi în obţinerea ofertelor de preţ de la furnizori;
 • Completarea altor documente anexate Cererii de Finanţare;
 • Pregătirea dosarului complet de finanţare în vederea depunerii;
 • Depunerea on-line a proiectului;
 • Asistenţă pe toată perioada verificării proiectului până la încheierea Contractului de finanţare;
 • Completarea şi depunerea, dacă va fi cazul, a unor clarificări/documente solicitate suplimentar;
 • Asistenţă în pregătirea şi transmiterea dosarului în vederea semnării Contractului de Finanţare

 In cazul in care sunteti interesati va rugam sa depuneţi la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastra de pret până la data de 06.11.2019, ora 12:00, pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate.

 Oferta va contine prețul fără TVA.

 Termen de depunere: 06.11.2019, ora 12:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Informaţii suplimentare:

 Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080.

Publicat în Compartiment Achizitii
Pagina 1 din 2