Primaria Orasului Calimanesti - Articole filtrate după dată: Noiembrie 2019

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de întocmire studiu geotehnic preliminar și documentații tehnice de fundamentare necesare obținerii acordului de gospodărire a apelor privind obiectivul “Creșterea producției de energie din resurse geotermale prin realizarea/ modernizarea capacității de producție și a rețelelor de transport distribuție a energiei termice din energie geotermală”.

 

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. DAF HIDROCONSULT S.R.L. cu o valoare ofertată de 6.000,00 lei fără TVA.

Publicat în Compartiment Achizitii
Pagina 1 din 4