Pagina oficială a Orașului Călimănești

Orașul Călimănești

Orașul Călimănești

Staţiunea Călimăneşti – Căciulata este localizată de-a lungul drumului european E81 (DN 7) la 18 km nord de Râmnicu Vâlcea, 81 km sud de Sibiu şi la 187 km de Bucureşti. Are o suprafaţă de 10.632 ha din care 264 ha constit....

.

Statiunea Calimanesti - Caciulata

Statiunea Calimanesti - Caciulata

Factorii naturali terapeutici ce se regăsesc în staţiunea Călimăneşti – Căciulata sunt: Bioclimat sedativ, de cruţare Ape minerale sulfuroase, clorurate, bromurate, sodice, calcice, magneziene,  iodurate, bicarbonatate, în principal hip....

.

Turism Ecumenic in Calimanesti

Turism Ecumenic in Calimanesti

Ansamblul Mânăstirea Cozia cel mai vechi şi mai important monument de arhitectură şi artă medievală din Ţara Românească,  este situată la 5 km de staţiune şi datează din anii 1387-1388, fiind ctitoria domnitorului Mircea cel Bătrân, care e....

.

Turism Balnear

Turismul balnear (formă de turism practicată la nivelul staţiunii) Factorii naturali de cură la nivelul staţiunii Călimăneşti – Căciulata sunt reprezentaţi de: B...

Turism

Turismul montan – drumeţie montană Favorizat de existenţa a mai multor trasee montane practicabile de către iubitorii de munte: Căciulata - Păuşa - Dealul Păuşa ...

Oltexpo

S.C. Expo Nord Oltenia S.A. are in portofoliul de activitati si organizarea de manifestari expozitionale, congrese si conferinte. Cu o echipa tanara si dinamica, OL...

Vremea

 

Vă rugăm introduceți adresa de email pentru contul dvs. Vi se va trimite un cod de verificare. După ce ați primit codul de verificare, veți putea alege o noua parolă pentru contul dvs.

Categories (2)


Serviciul Arhitect Sef


Compartiment Resurse Umane


Compartiment Achizitii


Compartiment Juridic


Directii si Servicii


Directia Economica

Activitatea Primariei

Dezbatere Publica

Proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea zonării intravilanului și extravilanului orașului Călimănești

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul ANUNŢ privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consi...

Proiect de Hotărâre de Consiliu Local pentru aprobarea impozitelor si taxelor pentru anul 2019

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul ANUNŢ privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consi...

Anunturi Publice

ANUNT DE ATRIBUIRE privind achizitia având ca obiect servicii de întocmire studiu geotehnic preliminar și documentații tehnice de fundamentare necesare obținerii acordului de gospodărire a apelor privind obiectivul “Creșterea producției de energie

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de întocmire studiu geotehnic preliminar și documentații tehnice de fundamentare necesare obținerii acordului de gospodărire a apelor privind ob...

ANUNT DE ATRIBUIRE privind achizitia având ca obiect servicii de consultanţă pentru accesarea de fonduri europene „Creşterea producţiei de energie din resurse geotermale"

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de consultanţă pentru accesarea de fonduri europene in cadrul Axa Prioritara 6 - Promovarea energiei curate si eficienţei energetice in vederea ...

ANUNT DE ATRIBUIRE privind achizitia având ca obiect servicii de realizare studii geotehnice pentru în vederea depunerii unui proiect finanţat din POPAM 2014-2020, măsura III.2, obiectiv – „Construire piaţă comercializare peşte şi produse traditional

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de realizare studii geotehnice pentru în vederea depunerii unui proiect finanţat din POPAM 2014-2020, măsura III.2, obiectiv de investiţii – „Co...