Convocări

Convocări

În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr.178/19.04.2019, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 25.04.2019, orele 1600 în sala de şedinţe a consiliului local, cu următoarea ordine de zi: Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții - total pe surse de finanțare pentru anul 2019 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 31 martie 2019 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Florinel Constantinescu. Raport și proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de “Cetățean de Onoare al orașului Călimănești” domnului Prof. Univ. Dr. Florin Zamfirescu - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel…

Pagina 1 din 87