Convocări

Convocări

În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 158/26.03.2020, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 31.03.2020, orele 1600 în sala de Conferinţe a Centrului Naţional pentru Promovare şi Informare Turistică Călimăneşti, cu următoarea ordine de zi: Raport şi proiect de hotărâre privind gestionarea directă a Serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini revizuit si a modelului de Contract de delegare, aferente procedurii de concesiune pentru delegarea serviciului de iluminat public al oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Călimăneşti pe anul 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de maxim 6.000.000 lei pentru…
În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 158/26.03.2020, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 31.03.2020, orele 1600 în sala de Conferinţe a Centrului Naţional pentru Promovare şi Informare Turistică Călimăneşti, cu următoarea ordine de zi: Raport şi proiect de hotărâre privind gestionarea directă a Serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini revizuit si a modelului de Contract de delegare, aferente procedurii de concesiune pentru delegarea serviciului de iluminat public al oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Călimăneşti pe anul 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de maxim 6.000.000 lei pentru…

Pagina 1 din 143