Convocări

Convocări

În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr.107/21.02.2019, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 28.02.2019, orele 1600 în sala de şedinţe a consiliului local, cu următoarea ordine de zi: Raport și proiect de hotărâre pentru aprobarea completării Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public în orașul Călimănești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Călimănești nr.67/31.07.2018 privind aprobarea documentațiilor de atribuire aferente procedurii de concesiune a Serviciului de Iluminat public în Orașul Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport și proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fundamentare privind înființarea și organizarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat al Orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport și…

Pagina 1 din 85