Convocări

Convocări

În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr.178/19.04.2019, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 25.04.2019, orele 1600 în sala de şedinţe a consiliului local, cu următoarea ordine de zi: Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții - total pe surse de finanțare pentru anul 2019 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 31 martie 2019 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Florinel Constantinescu. Raport și proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de “Cetățean de Onoare al orașului Călimănești” domnului Prof. Univ. Dr. Florin Zamfirescu - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel…
În conformitate cu prevederile art. 39, alin.(2) și (3) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propunem emiterea unei dispoziţii referitoare la convocarea unei şedinţe extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti în data de 22.04.2019, orele 1600, cu următoarea ordine de zi: Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în orașul Călimănești” și a cheltuielilor legate de proiect - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

Pagina 5 din 91