INVITAȚIE Eveniment de promovare și conștientizare

Scris de  |  Marți, 04 Septembrie 2018 07:29  |  Publicat în Compartiment Juridic
Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii serviciilor de întocmire «Strategie locală de alimentare cu energie termică a orasului Calimanesti». Serviciile constau in întocmirea «Strategiei locale de alimentare cu energie termică a orasului Calimanesti» corespunzator cerintelor caietului de sarcini, standardelor si reglementarilor legislative in vigoare. In cazul in care sunteti interesati va rugam sa depuneti oferta dumneavoastră de pret pentru prestarea serviciului mai sus mentionat direct la sediul Primăriei oraşului Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, judeţul Vâlcea, sau prin fax: 0250750082, sau prin mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Pentru identificarea ofertei de pret va rugam sa denumiti oferta: Servicii de întocmire «Strategie locală de alimentare cu energie termică a orasului Calimanesti» Oferta va contine prețul fără TVA și informatii referitoare la termenul de prestare acordat serviciilor ofertate. Conditii de participare: Depunerea ofertei se va face numai dupa vizita si evaluarea in teren a situatiei, confirmată prin încheierea unui Proces-Verbal între reprezentantul…

Buletin de avertizare nr. 38(Hyphantria- gen. II)

Scris de  |  Marți, 21 August 2018 05:21  |  Publicat în Registrul Agricol
Oraşul Călimăneşti prin Primaria orasului Calimanesti cu sediul în localitatea Călimăneşti, str. Calea lui Traian, nr.380, cod poştal 245600, judeţul Vâlcea, telefon 0250/750080, fax 0250/750082, email – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., web: www.primaria-calimanesti.ro, lanseaza procedura in vederea achizitionarii LOT 1 – Cursuri de formare professională - Solicitant în cadrul proiectului „SISTEM Călimănești - Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești, cod SMIS 114614”. Cod CPV 80530000-8 - Servicii de formare profesională Valoare estimata fără TVA: 1.500,00 lei/cursant Tipul de contract: Contract de servicii Sursa de finanțare: Bugetul proiectului POCU/138/4/1/114614:(Fondul Social European-85%, Bugetul National - 13%, Cofinantare Proprie - 2%) Termenul limită de primire a ofertelor: 24.08.2018, ora 16:00 Termenul limita până la care se pot solicita clarificări la documentaţia de atribuire este inclusiv data de 21.08.2018, ora 15:00 Data până când autoritatea contractantă va răspunde la clarificari: 23.08.2018, ora 16:00 Adresa la care se transmit ofertele: Călimăneşti, str. Calea lui…
ANUNȚ În conformitate cu prevederile art. 8 din ORDONANŢA nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol, înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ-teritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente. Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia prevăzută la alin. (1) prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin procură. În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaraţia în condiţiile alin. (1) sau, după caz, ale alin. (2). În conformitate cu prevederile art.11 din ORDONANŢA nr. 28 din…

Anunt achizitie avand ca obiect furnizare indicatoare rutiere

Scris de  |  Miercuri, 01 August 2018 12:35  |  Publicat în Compartiment Achizitii
Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii de indicatoare rutiere. Se doreste achizitionarea urmatoarelor materiale: - indicator rutier „Oprire interzisă” 600mm/diametru 2 buc. - indicator rutier „Staţie de autobuz” 650x500 mm 10 buc. - oglindă rutieră 600mm/diametru 1 buc. Termen de livrare 3 zile de la data primirii ofertei ferme. In cazul in care sunteti interesati va rugam sa incarcati in catalogul electronic disponibil în SEAP oferta dumneavoastra de pret pentru furnizarea materialelor mai sus mentionate. Pentru identificarea ofertei de pret ce se va publica in catalogul electronic de către ofertant, va rugam sa faceti referire in denumirea produsului la numarul anuntului de publicitate lansat de institutia noastra în SEAP. Oferta va contine prețul fără TVA si informatii referitoare la transportul materialelor. Conditii de participare: Achizitia se va finaliza exclusiv prin intermediul catalogului electronic disponibil în SEAP. Anunt publicitate numarul ADV1027543 publicat in SEAP în data de 01.08.2018 Termen…

Pagina 1 din 33