Proiecte de Hotărâri în Dezbatere Publică

În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul ANUNŢ privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea zonării intravilanului și extravilanului orașului Călimănești Data afişării: 07.11.2018 Documente: - Expunere de motive privind aprobarea zonării…
În conformitate cu Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, se dă publicităţii următorul ANUNŢ privind elaborarea unui proiect de Hotărâre de Consiliu Local pentru aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2019 Data afişării: 01.11.2018 Documente:…

Pagina 1 din 9