Regulamentul Serviciului de Iluminat Public al Orasului Calimanesti