Diaconu Ion Razvan

PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂLIMĂNEŞTI – JUDEŢULVÂLCEA

STR. CALEA LUI TRAIAN, NR.380

TEL. 0250/750080, FAX 0250/750082

Email – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Nr. 6.034 din 01.04.2019

 

 

                                                               APROBAT,

                                                               PRIMAR,

DR.FLORINEL CONSTANTINESCU

 

 

 

REFERAT

 

CU PRIVIRE LA: CONVOCARE ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL  CĂLIMĂNEŞTI PENTRU ZIUA DE 03.04.2019, ORELE 1600

 

                 În conformitate cu prevederile art. 39, alin.(2) și (3) din Legea 215/2001,  privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propunem emiterea unei dispoziţii referitoare la convocarea unei şedinţe extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti în data de 03.04.2019, orele 1600, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport şi proiect de hotărâre privind actualizarea Nomenclaturii Stradale a orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

 

 

 

 

ÎNTOCMIT,

C.J.DIACONU ION RĂZVAN

 

 

CONVOCATOR

 

În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr.136/21.03.2019, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 28.03.2019, orele 1600 în sala de şedinţe a consiliului local, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente aflate pe teritoriul administrativ al orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ”Strategia de alimentare cu energie termică a orașului Călimănești”- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea listei bunurilor din domeniul public și privat al orașului Călimănești date în folosință societății APAVIL SA, prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1/2008 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea nivelului taxelor ce se încasează pentru bunurile administrate precum şi al tarifelor şi al coeficienţilor utilizaţi pentru serviciile publice prestate privind administrarea domeniului public şi privat de interes local aplicabile de către societatea Călimăneşti Serv - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind înființarea și organizarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat al Orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Orașului Călimănești ca membru al Asociației Naționale a Stațiunilor Balneare și Balneoclimatice din România (A.N.S.B.B.R.) - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport și proiect de hotărâre privind desemnarea doamnei Scârlea Adriana ca reprezentant al Orașului Călimănești în Adunarea Generală a acționarilor societății APAVIL SA - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Prezentarea Raportului de Activitate al Serviciului Poliția Locală Călimănești pe anul 2018.
 9. Prezentarea Raportului primarului privind starea economică, socială și de mediu a orașului Călimănești pe anul 2018.
 10. Prezentarea Raportului primarului privind situația gestionării bunurilor aparținând domeniului public și privat al orașului Călimănești pe anul 2018.

Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali

Pagina 6 din 94