Diaconu Ion Razvan

CONVOCATOR 

În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 3/06.01.2020, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă extraordinară, în data de 09.01.2020, orele 16 în sala de şedinţe a consiliului local, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului de 597.788,53 lei aferent secţiunii dezvoltare, înregistrat în execuţia bugetară a anului 2019, din excedentul bugetului local al oraşului Călimăneşti înregistrat în anii anteriori - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

 

 1. AMUZAN ILIE __________ 01.2020
 2. ALEXANDRU ȘTEFAN SORIN __________ 06.01.2020
 3. BORICEANU CONSTANTIN __________ 06.01.2020
 4. BUDULECI VASILE __________ 06.01.2020
 5. DINICĂ RĂZVAN CODRUȚ __________ 06.01.2020
 6. GHINOIU NICOLAE __________ 06.01.2020
 7. MAGHERU NICOLAE CIPRIAN __________ 06.01.2020
 8. MĂMULARU GHEORGHE __________ 06.01.2020
 9. NISTOR PETRE TIBERIU __________ 06.01.2020
 10. OPRICA GHEORGHE __________ 06.01.2020
 11. SCÎRLEA GHEORGHE __________ 06.01.2020
 12. SCÎRLEA VASILE __________ 06.01.2020
 13. UNGUREANU ANA  01.2020
 14. VLAD ROMEO __________06 .01.2020
 15. ZGAVAROGEA NICOLAE          01.2020

 

 

 

 

PRIMAR,

DR.FLORINEL CONSTANTINESCU

Pagina 7 din 114