Hotarari ale Consiliului Local

Consiliul local al oraşului Călimăneşti, întrunit în şedinţă ordinară, la data de 28.02.2019, la care participă un număr de 15 consilieri, din totalul de 15 consilieri în funcţie; Văzând că domnul Mămularu Gheorghe Cristian este preşedinte de şedinţă; Luând în dezbatere expunerea de motive nr.13/21.02.2019 şi proiectul de hotărâre iniţiat…

Pagina 9 din 45