HCL nr.70/02.08.2019 privind modificarea temeiului juridic în baza căruia a fost adoptată HCL nr.61/05.07.2019, privind aprobarea proiectului ”Creșterea eficienței energetice a Sistemului de Iluminat Public” și a cheltuielilor legate de proiect