HCL NR.74/22.08.2019 privind mandatarea reprezentantului orașului Călimănești în AGA ADI ”APA VÂLCEA” să aprobe încheierea actelor adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației și împuternicirea Președintelui Asociației pt semnarea lor