HCL nr.96/30.09.2019 modificarea documentațiilor de atribuire aferente procedurii de concesiune pentru delegarea gestiunii unor activități din cadrul serviciului de salubrizare al orașului Călimănești