Caută hotărâri după cuvinte cheie și data adoptării

-

HCL nr.6/30.01.2020 privind aprobarea valorificării imobilului-teren ce aparţine domeniului privat al UAT Oraş Călimăneşti în suprafaţă de 133,00 mp situat în intravilanul oraşului Călimăneşti – str. Decebal, nr.30, judeţul Vâlcea

Publicat în Hotarari ale Consiliului Local  |