Caută hotărâri după cuvinte cheie și data adoptării

-

HCL nr.7/30.01.2020 privind modificarea documentaţiilor de atribuire aferente procedurii de concesiune pentru delegarea gestiunii unor activităţi din cadrul serviciului de salubrizare al oraşului Călimăneşti aprobate prin HCL nr.78/22.08.2019

Publicat în Hotarari ale Consiliului Local  |