Birou Cadastru, Agricultura, Registru Agricol, Fond Funciar

Buletin de avertizare nr. 4 - Rapiţă

Scris de:  |  Marți, 02 Aprilie 2019  |  Publicat în Registrul Agricol

Buletin de avertizare nr. 38(Hyphantria- gen. II)

Scris de:  |  Marți, 21 August 2018  |  Publicat în Registrul Agricol
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE AUTORITATEA NATIONALĂ FITOSANITARĂ OFICIUL FITOSANITAR VÂLCEA. Loc. Rm. Vâlcea, Str. Oituz, nr. 7, Jud. Vâlcea, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.< Telefon / fax. 0250 .715.020. Nr.070 /O /04 .03.2019. Buletin de avrtizare Nr. 2 Condiţiile climatice din ultimile zile au favorizat apariţia şi dezvoltarea dăunătorului: ANTHONOMUS POMORUM (Gărgăriţa florilor de Măr), care poate cauza pierderi importante la culturile de: MĂR şi PĂR . De asemenea, în unele plantaţii este prezentă Gărgăriţa mugurilor (Sciaphobus squalidus). Pentru prevenire şi combatere se recomandă executarea tratamentului în plantaţiile de Măr şi Păr, când 10 –15% din mugurii floriferi se află în faza: DEZMUGURIT (în vârful mugurelui se vede culoarea verde-argintiu). PRODUSE RECOMANDATE : ACTARA (thiametoxam) = 0,01%, sau CALYPSO 480 SC (tiacloprid) = 0,02% sau DECIS 25 WG (deltametrin) 0,045 kg/ha (0,003%) . Tratamentul se asociază cu cel pentru Făinarea mărului, folosind un produs specific pentru făinare: BUMPER 250 EC (propiconazol) =…
ANUNȚ În conformitate cu prevederile art. 8 din ORDONANŢA nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol, înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază administrativ-teritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere sau pe bază de documente, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente. Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligaţia să trimită declaraţia prevăzută la alin. (1) prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor, sau vor putea face declaraţii prin procură. În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari va putea da declaraţia în condiţiile alin. (1) sau, după caz, ale alin. (2). În conformitate cu prevederile art.11 din ORDONANŢA nr. 28 din…

Pagina 2 din 2