Proces verbal ședință extraordinară a Consiliului Local Călimănești 02.08.2019