Proces verbal şedinţă ordinară a Consiliului Local Călimăneşti din data de 30.09.2019