Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect prestarea serviciilor servicii de supraveghere a lucrărilor (dirigenție de șantier) pentru lucrările de refacere a podului din str. Tudor Vladimirescu peste Pârâul Valea Roștii (Căldărarilor) – Punctul Iditoiu Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată NEGRILĂ MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ cu o valoare ofertată de 4.500,00 lei, fără TVA
Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de consultanța în managementul investiției pentru proiectul „CONSTRUIRE PIAŢĂ - COMERCIALIZARE PESTE ŞI PRODUSE AGROALIMENTARE TRADIŢIONALE ÎN ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA” cod SMIS 135175. Asistența de specialitate pentru implementarea proiectului și managementul investiției solicitată constă în: - Întocmirea rapoartelor de progres; - Pregătirea dosarelor de plată (cererilor de rambursare) pentru decontarea banilor; - Consiliere în realizarea activităţilor de promovare şi publicitate impuse de finanţator; - Consiliere în respectarea tuturor activităţilor impuse de finanţator prin Contractul de finanţare; - Întocmirea raportului final privind realizarea proiectului; - Consiliere pe toată perioada de monitorizare a proiectului; - Asistență de specialitate pe perioada de monitorizare a proiectului, conform Ghidului Solicitantului În cazul in care sunteti interesati va rugam să depuneți la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastră de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data…
Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii serviciilor de dirigenţie de şantier aferente proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI, JUDEŢUL VÂLCEA”, Cod SMIS 125420. Oferta va fi exprimată în lei fără TVA și va cuprinde, pe lângă oferta financiară, și autorizaţia M.D.R.T. pentru diriginte de şantier. Oferta va fi depusă prin e-mail, fax sau direct la sediul instituţiei. Totodată, vă rugăm să faceţi precizarea dacă firma dumneavoastră este înregistrată în scopuri TVA. Termen de depunere: 15.03.2021, ora 16:00 Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut Informaţii suplimentare: Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii Eventualele solicitări de clarificări se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi ataşate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro. Pentru orice alte informaţii suplimentare vă rugăm să…
Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de realizare documentație tehnică în vederea desfiinţării corp C2 – Piaţă Agro-Alimentară şi documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism. În cazul in care sunteti interesati va rugam să depuneți la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastră de preţ pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate, până la data de 09.03.2021, ora 12:00 Oferta va conține prețul fără TVA. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut Informaţii suplimentare: Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro. Pentru orice alte informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact…
Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii serviciilor de supraveghere a lucrărilor (dirigenție de șantier) pentru lucrările de refacere a podului din str. Tudor Vladimirescu peste Pârâul Valea Roștii (Caldararilor) – Punctul Iditoiu. Oferta va fi exprimată în lei fără TVA și va cuprinde, pe lângă oferta financiară, și autorizaţia M.D.R.T. pentru diriginte de şantier. Oferta va fi depusă prin e-mail, fax sau direct la sediul instituţiei. Totodată, vă rugăm să faceţi precizarea dacă firma dumneavoastră este înregistrată în scopuri TVA. Termen de depunere: 05.03.2021, ora 10:00 Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut Informaţii suplimentare: Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii Eventualele solicitări de clarificări se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi ataşate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro. Pentru orice alte informaţii suplimentare…
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect LOT 5 – Cursuri de formare profesională - Solicitant în cadrul proiectului „SISTEM Călimănești - Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești, cod SMIS 114614” Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. ASCENDO S.R.L. cu o valoare ofertată de 1.425,00 lei/cursant pentru calificarea bucatar, respectiv 650,00 lei/cursant pentru calificarea ajutor de bucătar
Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de sănătate și securitate în muncă conform Legii 319/2006 – evaluarea riscurilor, elaborarea planului de prevenire și protecție pentru fiecare loc de muncă. Serviciile sunt solicitate pentru un numar de maxim 190 de persoane conform Statului de funcții anexat prezentului Anunț. În cazul in care sunteti interesati va rugam să depuneți la registratura instituției, sau prin fax: 0250 750 082, sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta financiară pentru efectuarea serviciilor mai sus mentionate până la data de 08.02.2021, ora 10:00. Oferta va conține prețul fără TVA. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut Informaţii suplimentare: Prezentului anunț atașăm Statul de funcții valabil la data lansării achiziției și adresele locațiilor în care își desfășoară activitatea personalul angajat. Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750…
Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect prestarea serviciilor de verificare proiect faze DTAC, PT, DE la cerința Ie (instalaţii electrice) aferente lucrărilor pentru investitia „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI, JUDEŢUL VÂLCEA”, Cod SMIS 125420 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată P.F.A. NEMEŞ DUMITRU-IOAN - VERIFICATOR DE PROIECTE cu o valoare ofertată de 2.000,00 lei, fără TVA
Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura in vederea achizitionarii serviciilor de verificare proiect faze DTAC, PT, DE la cerința Ie (instalaţii electrice) aferente lucrărilor pentru investitia „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI, JUDEŢUL VÂLCEA”, Cod SMIS 125420. Oferta va fi exprimată în lei fără TVA și va cuprinde, pe lângă oferta financiară, și atestatele care dovedesc calitatea de verificator pentru cerința solicitată. Oferta va fi depusă prin e-mail, fax sau direct la sediul instituţiei. Totodată, vă rugăm să faceţi precizarea dacă firma dumneavoastră este înregistrată în scopuri TVA. Termen de depunere: 29.01.2021, ora 10:00 Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut Informaţii suplimentare: Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii Eventualele solicitări de clarificări se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi ataşate la Anunţul aferent…

Pagina 2 din 10