ANUNT DE PARTICIPARE la achizitia avand ca obiect servicii de realizare studii geotehnice pentru în vederea depunerii unui proiect finanţat din POPAM 2014-2020, măsura III.2, obiectiv „Construire piaţă comercializare peşte şi produse agroalimentare"

Publicat în Compartiment Achizitii  |