ANUNT DE PARTICIPARE la achizitia avand ca obiect servicii de întocmire studiu geotehnic preliminar și documentații tehnice de fundamentare necesare obținerii acordului de gospodărire a apelor privind obiectivul “Creșterea producției de energie

Publicat în Compartiment Achizitii  |