ANUNT DE ATRIBUIRE privind achizitia având ca obiect servicii de audit financiar pentru proiectul: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA, cod SMIS 125420”

Publicat în Compartiment Achizitii  |