Diaconu Ion Razvan

Diaconu Ion Razvan

 

REFERAT

 

CU PRIVIRE LA: CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL  CĂLIMĂNEŞTI PENTRU ZIUA DE 29.07.2021, ORELE 1600

 

 

                În conformitate cu prevederile art.133, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propunem emiterea unei dispoziţii referitoare la convocarea unei şedinţe ordinare a Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti în data de 29.07.2021, orele 1600, care se va desfăşura în Sala de Ședințe a Consiliului Local Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

 1. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.36/2020 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 6.000.000 le de la Banca de Export-Import a României EXIMBANK pentru realizarea unor investiții publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare și post aderare de la Uniunea Europeană în perioada 2014-2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local la data de 30 iunie 2021 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 3. Raport și proiect de hotărâre privind acordarea din bugetul local pe anul 2021 al orașului Călimănești a unui sprijin financiar în valoare de 10.000 lei pentru executarea unor lucrări la biserica din Parohia Călimănești II - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 4. Raport și proiect de hotărâre privind încheierea unor acorduri de parteneriat în vederea organizării Taberei de Arte Vizuale ”Vlaicu Ionescu” (Ediția a XIV-a) și a Taberei Naționale de Teatru ”Florin Zamfirescu”(Ediția a XII-a) - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 5. Raport și proiect de hotărâre privind evaluarea activităţii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie - iunie 2021 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din cadrul Liceului Tehnologic de Turism Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 7. Raport și proiect de hotărârre privind dezlipirea imobilului-teren ce aparține domeniul public al U.A.T. Oraș Călimănești identificat cu numărul cadastral 39133 înscris în Cartea Funciară nr 39133 şi de modificare a contractului de concesiune nr 1/2004 având ca obiect imobilul-teren afectat de sonda 1010 Seaca - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 8. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare pentru serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân, între U.A.T. oraș Călimănești, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat și Alimentare cu Energie Termică și U.A.T. Municipiul Râmnicu Vâlcea prin Direcția Administrării Domeniului Public - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
 9. Alegerea președintelui de ședință pentru perioada august, septembrie, octombrie 2021.
 10. Prezentarea Raportului de activitate al Serviciului pentru Situații de Urgență Călimănești pentru perioada ianuarie – iunie 202
 11. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.

 

 

 

 

ÎNTOCMIT,

C.J.DIACONU ION RĂZVA

Pagina 8 din 159