Ofertă vânzare teren - Moraru Mihai (2444mp)

Scris de:  |  Luni, 15 Decembrie 2014  |  Publicat în Oferte Vanzari Legea 17/2014

Ofertă vânzare teren - Moraru Mihai (2011mp)

Scris de:  |  Luni, 15 Decembrie 2014  |  Publicat în Oferte Vanzari Legea 17/2014

Ofertă vânzare teren - Moraru Mihai (3600mp)

Scris de:  |  Luni, 15 Decembrie 2014  |  Publicat în Oferte Vanzari Legea 17/2014
ACTE NECESARE VÂNZĂTORULUI: - Cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului (tip); - Oferta de vânzare teren (tip); - Lista preemptorilor (tip); - copie a BI/CI a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate; - copie legalizată de notarul public ori instanţa de judecată, după caz, sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei (cei la care se depune cererea) a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea); - extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate "Stereografic 1970",…

Oferta vanzare teren Trica Gheorghe

Scris de:  |  Vineri, 26 Septembrie 2014  |  Publicat în Oferte Vanzari Legea 17/2014

Oferta vanzare teren Musulete Emilian

Scris de:  |  Marți, 09 Septembrie 2014  |  Publicat în Oferte Vanzari Legea 17/2014

Oferta vanzare teren Motoc Gheorghe

Scris de:  |  Vineri, 29 August 2014  |  Publicat în Oferte Vanzari Legea 17/2014

Oferta vanzare teren Busui Valerica

Scris de:  |  Joi, 10 Iulie 2014  |  Publicat în Oferte Vanzari Legea 17/2014

Pagina 25 din 26