Aura Nicolaescu

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   Servicii de asistență tehnică – dirigenție de șantier - străzi din orașul Călimănești pentru proiectul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea oraşului Călimăneşti”, cod SMIS 125870

 

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este NEGRILĂ MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ cu o valoare ofertată de 45.000,00 lei fără TVA.

 

 

 

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de verificare D.T.A.C. si P.T., cerinta A1, B1, C, D, E, F, Ie, Is, It, scenariu de securitate la incendiu pentru proiectul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea oraşului Călimăneşti”, cod SMIS 125870– OBIECT 1 – CENTRU CULTURAL ȘI RECREATIV JIBLEA NOUĂ.

 

Ofertanţii declaraţi câștigători după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată sunt:

  1. pentru cerinţele Is (instalaţii sanitare), It (instalații termice) este P.F.A. POPESCU MAGDA cu o valoare ofertată de 4.000,00 lei, fără TVA
  2. pentru cerinţa A1 este SC SARA DESIGN SRL cu o valoare ofertată de 2.100,00 lei, fără TVA,
  3. pentru cerinţele B1, C, D, E, F și scenariu de securitate la incendiu este SC INTERPRES TRADING SRL cu o valoare ofertată de 6.500,00 lei, fără TVA,
  4. pentru cerinţa Ie este NEMEŞ DUMITRU-IOAN - VERIFICATOR DE PROIECTE PFA cu o valoare ofertată de 1.200,00 lei, fără TVA

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura în vederea achizitionarii de servicii de verificare D.T.A.C. si P.T., cerinta A1, B1, C, D, E, F, Ie, Is, It, scenariu de securitate la incendiu pentru proiectul „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin modernizarea oraşului Călimăneşti”, cod SMIS 125870– OBIECT 1 – CENTRU CULTURAL ȘI RECREATIV JIBLEA NOUĂ

 Serviciile necesare constau în verificarea tehnică a proiectarii pentru cerințele A1, B1, C, D, E, F, Ie, Is, It, scenariu de securitate la incendiu pentru investiția mai sus menționată

 Ofertele vor fi exprimate în lei fără TVA și vor cuprinde, pe lângă oferta financiară, și atestatele care dovedesc calitatea de verificator pentru cerințele solicitate.

 Ofertele vor fi depuse prin e-mail, fax sau direct la sediul instituţiei.

Totodată, vă rugăm să faceţi precizarea dacă firma dumneavoastră este înregistrată în scopuri TVA.

 Termen de depunere: 24.09.2021, ora 16:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

 Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact ing. Nemeș Ilie.

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect prestarea serviciilor de dirigenţie de şantier aferente lucrărilor pentru obiectivul „Trecerea rețelelor aeriene în subteran – realizarea unei rețele de NETCITY în orașul Călimănești, județul Vâlcea”.

 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC ROMIGAP SERVICII SRL cu o valoare ofertată de 17.000,00 lei, fără TVA

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura în vederea achiziționării  serviciilor de dirigenţie de şantier aferente lucrărilor pentru obiectivul „Trecerea rețelelor aeriene în subteran – realizarea unei rețele de NETCITY în orașul Călimănești, județul Vâlcea”

 Proiectul prevede realizarea unui canal de tragere a cablurilor de comunicare, respectiv a cablurilor optice, format din 3 tuburi gofrate cu diametre cuprinse între 50-63 mmp, la o adâncime minimă de 500 mm, iar din 40 în 40 de metri se montează cămine de tragere, respectiv de realizare a devierii către abonați a rețelei de NETCITY.

Va rezulta un total de 7600 m de canalizare tip M pentru aceasta lucrare.

Zona ce va fi supusă acestui proiect se va desfășura de-a lungul străzii Calea lui Traian, de unde începe varianta de ocolire pentru autocamioane de la intrarea în orașul Călimănești și până la Parcul Căciulata din zona Căciulata, respectiv, din dreptul restaurantului Casa Românească (la ieșire din zona Cozia) și până la trecerile de pietoni din dreptul Motelului Cozia cu hotelurile Căciulata – Oltul (tot în zona Cozia). Pe Calea lui Traian, de la trecerea de pietoni din dreptul Hotelului Cozia și până în dreptul restaurantului Casa Românească – cca. 800 m

 Serviciul de supravegherea lucrărilor ce urmează a se achiziționa se va efectua pentru specilizarea rețele electrice.

Ofertele vor fi depuse prin e-mail, fax sau direct la sediul instituţiei.

Totodată, vă rugăm să faceţi precizarea dacă firma dumneavoastră este înregistrată în scopuri TVA.

Termen de depunere: 30.07.2021, ora 16:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact ing. Andronoiu Bogdan.

Primaria orasului Calimanesti lanseaza procedura în vederea achizitionarii de servicii de măsurători topografice pentru un număr de 36 străzi reabilitate prin proiectul Modernizare străzi pe raza staţiunii Călimăneşti-Căciulata - asfaltare, amenajare trotuare, execuţie rigole de preluare ape pluviale, oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea

 Serviciile necesare constau în măsurători topografice pentru un număr de 36 străzi reabilitate prin proiectul Modernizare străzi pe raza staţiunii Călimăneşti-Căciulata - asfaltare, amenajare trotuare, execuţie rigole de preluare ape pluviale, oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea, pe o lungime de aproximativ 45 km, anexate la prezentul anunț. Acestea vor cuprinde lungimile sistemul rutier, ale trotuarelor, ale santurilor, numarul acceselor la proprietati, reprezentand o verificare exacta a ceea ce s-a realizat in cadrul Proiectului

Sumele vor fi decontate pentru serviciile efectiv prestate rezultate în urma măsurătorilor

Ofertele vor fi exprimate în lei fără TVA și vor fi depuse prin e-mail, fax sau la registratura instituţiei.

Totodată, vă rugăm să faceţi precizarea dacă firma dumneavoastră este înregistrată în scopuri TVA.

 Termen de depunere: 19.07.2021, ora 16:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate la Anuntul aferent achizitiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru identificarea strazilor in vederea executiei masuratorilor topo, un reprezentant al Primariei orasului Calimanesti se va deplasa impreuna cu cel al achizitorului, la solicitarea acestuia.

Pentru informaţii suplimentare va rugam sa ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact ing. Nemeș Ilie.

 

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect Servicii de măsurători topografice pentru un număr de 36 străzi reabilitate prin proiectul Modernizare străzi pe raza staţiunii Călimăneşti-Căciulata - asfaltare, amenajare trotuare, execuţie rigole de preluare ape pluviale, oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea.

 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este TOPO LIVE ENGINEERING SRL cu o valoare ofertată de 1.000,00 lei/km, fără TVA

Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect lucrări de reparații a instalațiilor electrice pentru iluminatul de securitate împotriva panicii la Grădinița cu program normal cu 3 grupe - Călimănești

 Lucrările de reparaţii solicitate constau în:

- refacerea instalațiilor electrice pentru iluminatul de securitate împotriva panicii, pentru continuarea lucrului și pentru intervenții;

- înlocuirea și montarea paratrăsnetului de tip PDA și remedierea uneia dintre coborârile spre priza de împământare;

- înlocuirea și montarea celor două corpuri de iluminat de siguranță cu autonomie o oră, în afara construcției, deasupra ușilor de evacuare.

La realizarea lucrărilor vor fi respectate prevederile legislației în vigoare (Legea nr.10/1995, Legea nr. 50/1991 etc)

 În cazul in care sunteti interesati va rugam să depuneți la registratura instituției, prin fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., oferta dumneavoastră de preţ pentru efectuarea lucrărilor mai sus mentionate, până la data de 06.09.2021, ora 16:00

 Oferta va conține prețul fără TVA.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro.

Pentru orice alte informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080, persoană de contact Andronoiu Bogdan.

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   lucrări de reparații a instalațiilor electrice pentru iluminatul de securitate împotriva panicii la Grădinița cu program normal cu 3 grupe - Călimănești.

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. ELSERV S.R.L. cu o valoare ofertată de 12.402,09 lei fără TVA.Pagina 1 din 16