Joi, 23 Aprilie 2020

Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Călimăneşti pe anul 2019

Scris de:
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Introducere

În exercitarea atribuțiilor ce îmi revin, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, precum și cu ale Legii nr. 544/2001, actualizată, privind liberul acces la informațiile de interes public, prezint Raportul anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale.

Acest raport este atât o datorie morală, cât și legală, care reflectă acțiunile și activitățile intreprinse de instituţia pe care o reprezint, pe parcursul unui an.

 

Îndeplinirea nevoilor comunităţii, creșterea calităţii mediului educaţional și a numărului performanţelor școlare și sportive ale tinerilor, îmbunătăţirea imaginii zonelor istorice de interes turistic ale staţiunii, stimularea investiţiilor și crearea de noi locuri de muncă vor da dreptul cetățenilor orașului la o existenţă decentă și demnă, iar mie îmi revine obligația de a îndeplini obiectivele propuse în ciuda limitărilor financiare.

În anul 2019, preocuparea mea principală, cât și a întregului aparat de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Călimăneşti, a fost bunăstarea cetăţenilor și gospodărirea eficientă a bugetului local, prin atingerea următoarelor obiective: dezvoltarea infrastructurii, atragerea de fonduri nerambursabile în vederea realizării obiectivelor propuse, atragerea de investitori, întreţinerea și repararea drumurilor în limita bugetului local, asigurarea transparenţei în ceea ce privește cheltuirea banului public și a acţiunilor întreprinse de administraţia publică, eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea condiţiilor și a climatului optim de lucru în relaţiile cu cetăţenii, care sunt beneficiarii direcţi ai acestor servicii.

Toate acestea au fost  posibile cu sprijinul dumneavoastră, al plătitorilor de taxe şi impozite şi datorită echipei din cadrul Primăriei, serviciilor subordonate Consiliului Local şi al consilierilor locali care au înţeles că datoria lor faţă de comunitate este aceea de a gestiona banul public în interesul comunităţii locale.

Prezentul raport cumulează rapoartele de activitate pe anul 2019 ale compartimentelor funcţionale ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Călimănești, precum şi ale serviciilor aflate în subordinea Consiliului local Călimănești, evidenţiind cu precădere obiectivele de activitate specifice, modul de atingere a acestor obiective, respectiv aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local şi a dispoziţiilor emise de Primar.

Citit 888 ori Ultima modificare Joi, 23 Aprilie 2020
Florinel Constantinescu

Primarul orasului Calimanesti

Program Audiente: Vineri 9-12

Vizualizeaza CV

Comentează