Articole filtrate după dată: Noiembrie 2019

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de întocmire studiu geotehnic preliminar și documentații tehnice de fundamentare necesare obținerii acordului de gospodărire a apelor privind obiectivul “Creșterea producției de energie din resurse geotermale prin realizarea/ modernizarea capacității de producție și a rețelelor de transport distribuție a energiei termice din energie geotermală”.

 

Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. DAF HIDROCONSULT S.R.L. cu o valoare ofertată de 6.000,00 lei fără TVA.

Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de audit financiar pentru proiectul: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA, cod SMIS 125420”.

 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este ROVAL AUDIT GRUP SA cu o valoare ofertată de 20.000,00 lei fără TVA.

Publicat în Compartiment Achizitii
Pagina 1 din 4