Articole filtrate după dată: Februarie 2020

În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 96/14.02.2020, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă extraordinară, în data  de 18.02.2020, orele 1600 în sala de şedinţe a consiliului local, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea bugetului local şi a Programului de investiţii și reparații - total surse de finanţare pentru anul 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

 

Publicat în Convocări

Un nou Proiect Erasmus plus a fost lansat luni, 10 februarie 2020, la Şcoala Gimnazială „Şerban Vodă Cantacuzino” din oraşul Călimăneşti o dată cu sosirea reprezentanţilor şcolilor partenere din Letonia, Turcia, Portugalia şi Ungaria. Obiectivul principal al proiectului este sprijinirea cadrelor didactice în adoptarea de practici colaborative şi inovatoare, consolidarea leadershipului în educaţie şi încurajarea gândirii critice, în special prin predarea ştiinţei în contextul mediului. În aceeaşi zi, delegaţiile din Letonia, Turcia, Portugalia şi Ungaria s-au întâlnit cu primarul oraşului Călimăneşti, domnul dr. Florinel Constantinescu. Edilul şef le-a vorbit oaspeţilor despre importantele resurse naturale de care dispune oraşul-staţiune Călimăneşti.

Publicat în Actualitate

Stema orașului Călimănești a fost adoptată prin H.G. nr. 792/27.09.1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 12 Octombrie 1999, Anexa 4.

Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale stemei orașului:

  1. Stema se compune dintr-un scut tripartit în furcă răsturnată; în primul cartier, pe câmp de azur, o construcție religioasă cu o turlă în vârful căreia se află o cruce cu trei brațe orizontale, de argint; în al doilea cartier, pe câmp roșu, o acvilă bicefală de aur; în cartierul trei, pe argint, este reprezentat simbolul izvoarelor minerale, redat cromatic albastru; scutul este timbrat de o coroană murală de argint, formată din trei turnuri crenelate;
  1. Semnificația elementelor însumate: construcția relogioasă este Mânăstirea Cozia, monument reprezentativ al arhitecturii medievale românești; acvila bicefală, care amintește de personalitatea lui Mircea cel Bătrân, relevă relațiile Tării Românești cu Imperiul Bizantin, de unde provine acest însemn; însemnul apelor minerale definește localitatea ca fiind stațiune balneoclimaterică.

Stema Orașului Călimănești poate fi folosită pentru:

  • Antetul Primăriei Orașului Călimănești, folosit în corespondență;
  • Materiale promoționale;

Stema Orașului Călimănești poate fi folosită de alte instituții numai cu aprobarea Primarului orașului.

Pagina 4 din 5