Articole filtrate după dată: Iunie 2020

REFERAT

 

CU PRIVIRE LA: CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL  CĂLIMĂNEŞTI PENTRU ZIUA DE 30.06.2020, ORELE 1600

 

 

În conformitate cu prevederile art.133, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propunem emiterea unei dispoziţii referitoare la convocarea unei şedinţe ordinare a Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti în data de 30.06.2020, orele 1600, la sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  2. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare ale deșeurilor municipale în Județul Vâlcea - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  3. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea contractului 6648/33/30.04.2014 privind delegarea gestiunii traseului de transport public local prin curse regulate în orașul Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  4. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii aflate in patrimoniul Oraşului Călimăneşti la sfârșitul anului 2019 şi a casării – declasării bunurilor degradate, uzate fizic si moral - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  5. Raport şi proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri de interes public local a unor imobile terenuri de pe raza A.T. Oraș Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  6. Raport şi proiect de hotărâre privind achiziționarea prin leasing financiar a trei autovehicule/utilaje pentru Direcția de Administrare a Domeniului Public şi Privat și Alimentare cu Energie Termică a orașului Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  7. Prezentarea Raportului privind stadiul completarii registrului agricol la sfârșitul anului 2019.
  8. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor loca

 

 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT,

C.J.DIACONU ION RĂZVAN

Publicat în Convocări

Primăria orașului Călimănești s-a înrolat în Sistemul Național Electronic de Plată Online cu Cardul Bancar. Acest sistem permite persoanelor fizice și juridice plata online prin site-ul www.ghiseul.ro, operat de către Centrul Național pentru Managementul Societății Informaționale, a obligațiilor fiscale locale existente. Site-ul www.ghiseul.ro este securizat la înalte standarde privind trazacționarea pe bază de carduri bancare. SNEP este dedicat în acest moment PF, PFA şi PJ.

Prin SNEP se pot achita impozite şi taxe, precum și amenzi contravenţionale cu deducerile aferente plăţii în 15 zile calendaristice.

Astfel, cetățenii orașului Călimănești sau alte persoane fizice sau juridice care au stabilite obligațiilor fiscale locale le pot achita online prin intermediul SNEP, accesând www.ghiseul.ro de pe orice browser uzual cu interfață grafică cu utilizatorul, ce rulează pe platforme desktop sau mobile sau Ghiseul.ro aflat în partea dreaptă a paginii web a Primăriei orașului Călimănești (www.primaria-calimanesti.ro).

Datele de acces pot fi solicitate online, folosind cardul bancar, doar de către persoane fizice.

Pentru plata amenzilor nu sunt necesare date de acces (utilizator și parolă).

Puteți plăti fără autentificare taxe și impozite al căror cuantum vă este deja cunoscut.

Pentru obținerea datelor de acces în calitate de persoană juridică (plata taxelor și impozitelor locale) contactați Serviciul impozite și taxe din cadrul Primăriei orașului Călimănești, la telefon 0250/751063.

În cazul în care deţineţi bunuri mobile sau imobile în mai multe localităţi, oricare dintre acestea vă poate pune la dispoziţie datele de acces în Ghişeul.ro.
Odată eliberate datele de acces de către o instituţie publică nu mai puteţi apela la o altă instituţie publică pentru o nouă eliberare.

Ghișeul.ro este disponibil 7 zile din 7 și 24 ore din 24, cu excepția perioadelor de mentenanță sau intervenție tehnică asupra sistemului, care se vor anunța pe site.

Pentru alte detalii de utilizare a sistemului, puteți descărca Manualul de utilizare de pe Ghiseul.ro, din Secțiunea “Întrebări frecvente” - “3. Cum pot afla detalii despre modul de utilizare al sistemului? ” - “Descarcă Manualul de utilizare”.

Publicat în Actualitate
Pagina 1 din 3