Articole filtrate după dată: Septembrie 2020

Consiliul Local al orașului Călimănești s-a întrunit luni, 21 septembrie 2020, în ultima ședință ordinară înainte de alegerile locale și ultima din acest mandat 2016-2020. Au fost patru ani de eforturi comune în care cred că am colaborat foarte bine cu Consiliul Local al orașului Călimănești și am făcut lucruri cu care ne putem mândri fiecare dintre noi. Ceea ce ne-a unit pe toți a fost dorința de a face bine pentru comunitatea în care trăim.

Calitatea de ales local nu este o recompensă pe care o primim, este mai degrabă o sarcină, uneori complicată, care îți este dată din partea electoratului, o sarcină de care trebuie să ne achităm fiecare dintre noi cu responsabilitate și demnitate.

Sunt convins că maturitatea politică a călimăneștenilor va crea un consiliu local la fel de responsabil în următorul mandat şi vă urez succes fiecăruia dintre dumneavoastră.

Vă mulțumesc tuturor pentru colaborare, susținere și efortul de a contribui împreună la construcția orașului Călimănești!

 

Primar,

Dr. Florinel Constantinescu

Publicat în Actualitate

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect achiziţia LOT 4 - Pachet materiale birotică pentru Solicitant în cadrul proiectului „SISTEM Călimănești - Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Călimănești, cod SMIS 114614”.

 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este SC DIASOFT SRL cu o valoare ofertată de 8.319,33 lei, fără TVA

Publicat în Compartiment Achizitii

CONVOCATOR

 

           În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 309/17.09.2020, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data  de 21.09.2020, orele 1400, la Centrul Național de Informare Turistică Călimănești, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raport şi proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului serviciului de salubrizare al oraşului Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  2. Raport şi proiect de hotărâre privind stabilirea formei de gestiune a unor activităţi din cadrul serviciului de salubrizare al UAT Oraş Călimăneşti - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  3. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii traseului de transport public local prin curse regulate în orașul Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  4. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Orașul Călimănești și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea în vederea organizării Festivalului Național de Satiră și Umor ”Povestea Vorbii” ediţia a XV a- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.
  5. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Călimăneşti pe anul 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Florinel Constantinescu.
  6. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.
Publicat în Convocări

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de consultanta pentru elaborarea proiectului de finanțare, în vederea depunerii acestuia în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport a energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine - Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență in operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final.

 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. VISORO EUROPE INC S.R.L. cu o valoare ofertată de 42.500,00 lei fără TVA

Publicat în Compartiment Achizitii
Pagina 2 din 5