Articole filtrate după dată: Septembrie 2020

Primaria orasului Calimanesti anunță atribuirea achiziției având ca obiect   servicii de actualizare Studiu de fezabilitate pentru investiţia ”Extindere Retele Gaze Naturale si Energie Electrica, in orasul Calimanesti”, conform Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8 - Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine - Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență in operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final.

 Ofertantul declarat câștigător după aplicarea criteriului ”prețul cel mai scăzut” pentru achiziția mai sus menționată este S.C. DAGINST S.R.L. cu o valoare ofertată de 22.000,00 lei fără TVA.

Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de consultanta pentru elaborarea proiectului de finanțare, în vederea depunerii acestuia în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport a energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine - Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență in operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final.

 

Serviciile de consultantă solicitate trebuie sa asigure urmatoarele activitati:

 • analiza și verificarea eligibilității solicitantului, în conformitate cu prevederilemenționate în Ghidul aferent programului de finanțare;
 • analiza și verificarea eligibilității proiectului, în conformitate cu prevederile menționateîn Ghidul aferent programului de finanțare;
 • analiza și verificarea eligibilității cheltuielilor aferente proiectului, în conformitate cu prevederile menționate în Ghidul aferent programului de finanțare;
 • elaborarea și transmiterea unei liste personalizate cu toate documentele necesare depunerii proiectului, și asistență în obținerea acestora;
 • menținerea unei evidențe Ia zi în ceea ce privește situația documentelor și a informațiilor transmise (prin Google sheets/ alte metode online), respectiv responsabilitățile părților, alături de termenele calendaristice aferente;
 • elaborarea Cererii de finanțare, inclusiv documentele anexe (declarații, formulare, alte documente tipizate);
 • asistență la întocmirea și încheierea Acordului de parteneriat în vederea participării la program;
 • asamblarea dosarului de finanțare;
 • asistență în realizarea înregistrării solicitantului în cadrul platformei MySMlS;
 • inregistrarea și transmiterea, în termen, a proiectului în cadrul platformei MySMlS, în funcție de prevederile Ghidului aferent programului de finanțare sau a comunicărilor ulterioare;
 • asistență de specialitate în elaborarea eventualelor răspunsuri la solicitările de clarificări care vizează proiectul elaborat, până la semnarea contractului de finanțare.

 În cazul in care sunteţi interesati vă rugăm să încărcaţi în catalogul electronic disponibil în SEAP oferta dumneavoastra de pret pentru prestarea serviciului mai sus mentionat.

 Pentru identificarea ofertei de pret ce se va publica în catalogul electronic de către ofertant, va rugam ca la denumirea achiziţiei să folosiți titulatura ” SERVICII ÎNTOCMIRE CERERE DE FINANȚARE - DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR”

 Termen de depunere: 15.09.2020, ora 14:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria_calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080.

Publicat în Compartiment Achizitii

Primaria orasului Calimanesti lansează procedura în vederea achiziționării serviciilor de actualizare Studiu de fezabilitate pentru investiţia ”Extindere Retele Gaze Naturale si Energie Electrica, in orasul Calimanesti”, conform Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8 - Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine - Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență in operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final.

 

Serviciile solicitate constau în actualizare studiu SF "Extindere retele gaze naturale si energie electrica in orasul Calimanesti" pentru reteaua de gaze naturale cu un numar de 41 de strazi si o lungime totala de 14.950,00 m de retea

 În cazul in care sunteţi interesati vă rugăm să încărcaţi în catalogul electronic disponibil în SEAP oferta dumneavoastra de pret pentru prestarea serviciului mai sus mentionat.

 Pentru identificarea ofertei de pret ce se va publica în catalogul electronic de către ofertant, va rugam ca la denumirea achiziţiei să folosiți titulatura ”ACTUALIZARE STUDIU SF "EXTINDERE RETELE GAZE NATURALE SI ENERGIE ELECTRICA IN ORASUL CALIMANESTI"”

 Termen de depunere: 10.09.2020, ora 14:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

 Informaţii suplimentare:

Anunțul de atribuire a achiziției va fi publicat pe site-ul www.primaria-calimanesti.ro secţiunea Anunţuri – Achiziţii

Eventualele solicitari de clarificari se vor transmite la nr. fax: 0250 750 082 sau e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile la solicitarile de clarificări vor fi atasate la Anunţul aferent achiziţiei de pe site-ul www.primaria_calimanesti.ro.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0250.750.080.

Publicat în Compartiment Achizitii
Pagina 4 din 5