Convocări

Convocări

REFERAT CU PRIVIRE LA: CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL CĂLIMĂNEŞTI PENTRU ZIUA DE 30.07.2020, ORELE 1600 În conformitate cu prevederile art.133, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propunem emiterea unei dispoziţii referitoare la convocarea unei şedinţe ordinare a Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti în data de 30.07.2020, orele 1600, la sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti, cu următoarea ordine de zi: Raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului 6648/33/30.04.2014 privind delegarea gestiunii traseului de transport public local prin curse regulate în orașul Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a imobilului – teren în suprafață masurată de 98,00 mp situat in intravilanul orașului Calimanești Str. Anton Pann, nr. 133A, județul Vâlcea ce aparţine domeniului privat al U.A.T oraș Călimănești - iniţiator primarul…
REFERAT CU PRIVIRE LA: CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL CĂLIMĂNEŞTI PENTRU ZIUA DE 15.07.2020, ORELE 1600 În conformitate cu prevederile art.133, alin.(2) lit.a și art.196, alin.(1), lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propunem emiterea unei dispoziţii referitoare la convocarea unei şedinţe extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti în data de 15.07.2020, orele 1600, care se va desfăşura în sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti, cu următoarea ordine de zi: Raport şi proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții, “CNI” SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții “Construire bază sportivă TIP 1, Localitatea Seaca, Calea lui Traian, nr.7, județul Vâlcea- iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport şi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Călimăneşti pe anul 2020 - iniţiator…

Pagina 1 din 145