Convocări

Convocări

REFERAT CU PRIVIRE LA: CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL CĂLIMĂNEŞTI PENTRU ZIUA DE 29.05.2020, ORELE 1600 În conformitate cu prevederile art.133, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propunem emiterea unei dispoziţii referitoare la convocarea unei şedinţe ordinare a Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti în data de 29.05.2020, orele 1600, care se va desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferinţă, în sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti, cu următoarea ordine de zi: Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea articolului 3 al Hotărârii Consiliului Local al oraşului Călimăneşti nr. 30 din 31.03.2020 privind aprobarea valorificării imobilului – teren în suprafață masurată de 1860,00 mp situat in intravilanul orașului Călimănești – Str. Depozitului, nr. 26, județul Vâlcea ce aparţine domeniului privat al U.A.T Oraș Călimănești - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport şi…
REFERAT CU PRIVIRE LA: CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL CĂLIMĂNEŞTI PENTRU ZIUA DE 14.05.2020, ORELE 1600 În conformitate cu prevederile art.133, alin.(2) lit.a și art.196, alin.(1), lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, propunem emiterea unei dispoziţii referitoare la convocarea unei şedinţe extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti în data de 14.05.2020, orele 1600, care se va desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferinţă, în sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti, cu următoarea ordine de zi: Raport și proiect de hotărâre proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de 6.000.000 lei de la Banca de Export-Import a României EXIMBANK SA pentru realizarea unor investiţii publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană în perioada 2014-2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport şi proiect de hotărâre…

Pagina 1 din 144