Convocări

Convocări

REFERAT CU PRIVIRE LA: CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL CĂLIMĂNEŞTI PENTRU ZIUA DE 14.05.2020, ORELE 1600 În conformitate cu prevederile art.133, alin.(2) lit.a și art.196, alin.(1), lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, propunem emiterea unei dispoziţii referitoare la convocarea unei şedinţe extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti în data de 14.05.2020, orele 1600, care se va desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferinţă, în sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti, cu următoarea ordine de zi: Raport și proiect de hotărâre proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de 6.000.000 lei de la Banca de Export-Import a României EXIMBANK SA pentru realizarea unor investiţii publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la Uniunea Europeană în perioada 2014-2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport şi proiect de hotărâre…
REFERAT CU PRIVIRE LA: CONVOCAREA ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL CĂLIMĂNEŞTI PENTRU ZIUA DE 30.04.2020, ORELE 1600 În conformitate cu prevederile art.133, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.b din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propunem emiterea unei dispoziţii referitoare la convocarea unei şedinţe ordinare a Consiliului Local al Oraşului Călimăneşti în data de 30.04.2020, orele 1600, care se va desfăşura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferinţă, în sediul Primăriei Oraşului Călimăneşti, cu următoarea ordine de zi: Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al oraşului Călimăneşti nr 2 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea chiriei nominale, actualizată cu rata inflaţiei pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii situate în Călimăneşti, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor loca

Pagina 3 din 145