Convocări

Convocări

CONVOCATOR În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 111/21.02.2020, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă ordinară, în data de 27.02.2020, orele 1600 în sala de şedinţe a consiliului local, cu următoarea ordine de zi: Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza orașului Călimănești pentru anul școlar 2020-2021 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local stabilit pentru executarea sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim…
În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 96/14.02.2020, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă extraordinară, în data de 18.02.2020, orele 1600 în sala de şedinţe a consiliului local, cu următoarea ordine de zi: Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea bugetului local şi a Programului de investiţii și reparații - total surse de finanţare pentru anul 2020 - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu.

Pagina 5 din 145