Convocări

Convocări

CONVOCATOR În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 3/06.01.2020, se convoacă Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă extraordinară, în data de 09.01.2020, orele 16 în sala de şedinţe a consiliului local, cu următoarea ordine de zi: Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului de 597.788,53 lei aferent secţiunii dezvoltare, înregistrat în execuţia bugetară a anului 2019, din excedentul bugetului local al oraşului Călimăneşti înregistrat în anii anteriori - iniţiator primarul oraşului Călimăneşti – Dr. Florinel Constantinescu. AMUZAN ILIE __________ 01.2020 ALEXANDRU ȘTEFAN SORIN __________ 06.01.2020 BORICEANU CONSTANTIN __________ 06.01.2020 BUDULECI VASILE __________ 06.01.2020 DINICĂ RĂZVAN CODRUȚ __________ 06.01.2020 GHINOIU NICOLAE __________ 06.01.2020 MAGHERU NICOLAE CIPRIAN __________ 06.01.2020 MĂMULARU GHEORGHE __________ 06.01.2020 NISTOR PETRE TIBERIU __________ 06.01.2020 OPRICA GHEORGHE __________ 06.01.2020 SCÎRLEA GHEORGHE __________ 06.01.2020 SCÎRLEA VASILE __________ 06.01.2020 UNGUREANU ANA 01.2020 VLAD ROMEO __________06 .01.2020 ZGAVAROGEA NICOLAE 01.2020 PRIMAR, DR.FLORINEL CONSTANTINESCU

Pagina 5 din 144